ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Fiskars Oyj Abp       PÖRSSITIEDOTE 5.1.2005 klo 14.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA


Fiskars Oyj Abp:n saaman tiedon mukaan Robert G. Ehrnroothin osuus Fiskars Oyj
Abp:n äänimäärästä on ylittänyt kymmenesosan (1/10) osakekaupalla, joka tehtiin
4.1.2005. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat
tiedot:

1.  Kohdeyhtiö

   Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5

2.  Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttui

   4.1.2005

3.  Osakkeenomistajan nimi ja syntymäaika

   Robert G. Ehrnrooth, 15.5.1939

4.  Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä:

           Kpl-määrä   Osuus osake-  Osuus
                  pääomasta    äänimäärästä

   A-osakkeita    635 612    0,82 %     0,13 %
   K-osakkeita     27 720    0,04 %     0,11 %

   Yhteensä      663 332    0,86 %     0,24 %

   Osakkeenomistajaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaan
   rinnastettavat yhteisöt sekä yhteisöjen omistamien osakkeiden
   lukumäärät:

   Turret Oy Ab, Y-tunnus 0757932-6

            Kpl-määrä   Osuus osake-  Osuus
                  pääomasta    äänimäärästä

   A-osakkeita     65 000    0,08 %     0,01 %
   K-osakkeita     87 769    0,11 %     0,35 %

   Yhteensä      152 769    0,20 %     0,36 %


   Hambo Oy Ab, Y-tunnus 0495052-1

           Kpl-määrä   Osuus osake-  Osuus
                  pääomasta    äänimäärästä

   A-osakkeita   1 809 998    2,34 %     0,36 %
   K-osakkeita   2 399 763    3,10 %     9,48 %

   Yhteensä     4 209 761    5,43 %     9,84 %

   Kolmen edellä mainitun osakkeenomistajan osake- ja äänimäärät
   yhteenlaskettuina:

           Kpl-määrä   Osuus osake-  Osuus
                  pääomasta    äänimäärästä

   A-osakkeita   2 510 610    3,24 %     0,50 %
   K-osakkeita   2 515 252    3,25 %     9,94 %

   Yhteensä     5 025 862    6,48 %     10,43 %

Fiskars Oyj Abp:n osakepääoma koostuu yhteensä 77 510 200 osakkeesta (54 944 492
A-osaketta ja 22 565 708 K-osaketta), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 506 258 652
kpl.
Juha Rauhala         Leena Kahila-Bergh
rahoitusjohtaja       viestintäjohtaja


Tilaa