ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN

Fiskars Oyj Abp       PÖRSSITIEDOTE 23.12.2004 klo 8.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA


Fiskars Oyj Abp:n saaman tiedon mukaan Hambo Oy Ab:n osuus Fiskars Oyj Abp:n
osake- ja äänimäärästä 22.12.2004 tehdyn kaupan seurauksena ylittää yhden
kahdeskymmenesosan (1/20). Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti
ilmoitamme seuraavat tiedot:

1.  Kohdeyhtiö

   Fiskars Oyj Abp, Y-tunnus 0214036-5

2.  Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttui

   22.12.2004

3.  Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä osakekaupan jälkeen:

           Kpl-määrä   Osuus osake-  Osuus
                  pääomasta    äänimäärästä

   A-osake     1 809 998    2,34 %     0,36 %
   K-osake     2 099 763    2,71 %     8,30 %

   Yhteensä     3 909 761    5,04 %     8,65 %

   Fiskars Oyj Abp:n osakepääoma koostuu yhteensä 77 510 200
   osakkeesta (54 944 492 A-osaketta ja 22 565 708 K-osaketta),
   ja ääniä osakkeilla on yhteensä 506 258 652 kpl.

4.  Osakkeenomistajan nimi ja Y-tunnus

   Hambo Oy Ab, Y-tunnus 0495052-1
Juha Rauhala         Leena Kahila-Bergh
rahoitusjohtaja       viestintäjohtaja

Tilaa