EHDOTUS FISKARSIN HALLITUKSEN JÄSENIKSI

Fiskars Oyj Abp              PÖRSSITIEDOTE 14.3.2005 klo 12.00

EHDOTUS FISKARSIN HALLITUKSEN JÄSENIKSI


Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % äänistä tulevat 23.3.2005 pidettävässä
yhtiökokouksessa ehdottamaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan seitsemän. Varajäseniä ei valita. Hallituksen jäsen Thomas Tallberg
pidättäytyy uudelleenvalinnasta. Hallitukseen ehdotetaan valittaviksi: Göran J.
Ehrnrooth, Mikael von Frenckell, Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala, Paul
Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola ja Alexander Ehrnrooth.

Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa.Heikki Allonen
toimitusjohtaja

Tilaa