FISKARS ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT OSANA MERKITTÄVÄÄ TUOTANTOKAPASITEETTINSA UUDELLEENJÄRJESTELYÄ

Fiskars Oyj Abp                   Pörssitiedote 17.10.2005 klo 15.00

FISKARS ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT OSANA MERKITTÄVÄÄ
TUOTANTOKAPASITEETTINSA UUDELLEENJÄRJESTELYÄ

Fiskars Oyj Abp:n tytäryhtiö Fiskars Brands, Inc. toteuttaa tuotantolaitostensa
uudelleenjärjestelyn tulevan 18 kuukauden aikana. Tavoitteena on parantaa
kannattavuutta ja kilpailukykyä kustannussäästöjen avulla, virtaviivaistaa yhtiön
tuotantorakennetta, siirtää joidenkin työvaltaisten tuotteiden valmistusta
alihankinnoiksi ja keskittää omaa tuotantoa ja tuotekehitystä lähinnä Fiskars-
brändillä myytäviin yhtiön ydintuotteisiin.

Osana tätä prosessia Fiskars Brands Finland Oy Ab aloittaa yt-neuvottelut yhtiön
Billnäsin tehtaalla. Neuvottelut koskevat noin 75 - 95 vakinaista työpaikkaa.
Tämän lisäksi keväällä palkatun sesonkiluonteisen työvoiman työsopimuksia ei
tulla jatkamaan.

Syyt neuvotteluiden aloittamiseen ovat viennin pieneneminen eräille markkinoille
sekä eräiden yksinkertaisten tuotteiden tuotannon siirtäminen alihankinnoiksi.
Samanaikaisesti Fiskars-tuotemerkillä myytävien tuotteiden valmistus ja kehitys
jatkuvat Suomessa.

Osana uudelleenorganisointiprosessia Billnäsin tehtaasta tulee myös Fiskars-
tuotemerkillä Suomessa, Venäjällä ja Pohjois-Euroopassa myytävien
puutarhatuotteiden logistiikka- ja jakelutoiminnan keskus. Tehtaan laajennus tätä
tarkoitusta varten on käynnissä.

Fiskars Brands, Inc:n uudelleenjärjestelyprojekti tulee aiheuttamaan
kokonaisuudessan noin 50 Meuron kertaluonteiset kustannukset, jotka jakautuvat
kahdelle tilikaudelle. Kustannukset syntyvät lähinnä liikearvon, vaihto-
omaisuuden ja käyttöomaisuuden arvonalennuksista sekä henkilöstökustannuksista.

Suurin kertaluontoinen kustannuserä tulee olemaan IFRS-tilinpäätösstandardin
mukainen Fiskars Brandsin liikearvon noin 20 Meuron alaskirjaus. Noin 80 %:lla
kirjauksista ei arvioida olevan kassavirtavaikutusta.

Fiskars Oyj Abp julkaisee kolmannen neljänneksen tuloksen osavuosikatsauksessaan
9.11.2005 ja kauden liikevaihdon arvioidaan olevan viime vuoden tasolla ja
liikevoiton ilman kertaluontoisia eriä jäävän edellisvuotisesta.

Heikki Allonen
toimitusjohtaja

Tilaa