FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN 2002 EN

Report this content
Fiskars Oyj Abp        PÖRSSITIEDOTE 28.1.2003 klo 8.30
   
FISKARS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN 2002 ENNAKKOTIEDOT
Tietoja ei ole tilintarkastettu

Tilikauden voitto nousi 50 milj. euroon (23), tulos osaketta
kohden oli 0,90 euro (0,41). Konsernin liikevaihto oli 725
milj.euroa (762). Liikevaihto pieneni 23 milj. euroa eli 5%,
kiintein kurssein laskettuna liikevaihto laski 14 milj.euroa eli
2%. Erotus johtuu ennen kaikkea dollarin heikkenemisestä euroa
vastaan. Liikevoitto oli 28 milj. euroa (12). Liikevoitto sisältää
20 milj. euroa (34) toiminnan tehostamisesta johtuvia
kertaluonteisia kustannuksia. Sijoituksista saadut tuotot olivat
59 milj.euroa (51).

Liiketoiminnan kassavirta oli hyvä. Vahvan kassavirran ja osittain
myös heikentyneen dollarin ansiosta konsernin korolliset
velat vähenivät 269 milj.euroon (400) ja nettovelkaantumisaste
parani 57 prosenttiin (96%). Omavaraisuusaste nousi 53 prosenttiin
(44%). Konsernin maksuvalmius on edelleen hyvä.
Henkilöstön määrä oli 4206 (4556).

Vuoden viimeisen neljänneksen voitto oli 2 milj. euroa (-5).
Liikevaihto oli 143 milj.euroa (151). Kiintein kurssein laskettuna
liikevaihto oli sama kun edellisenä vuotena.
Liikevoitto oli 0 milj.euroa (1).

Fiskars-konsernin tilinpäätöstiedote julkaistaan 14.2.2003.

FISKARS-KONSERNIN TULOSLASKELMAN PÄÄKOHDAT (milj. euroa)
Luvut ovat alustavia

Konserni     10-12/02 10-12/01 1-12/02  1-12/01  muutos %
Liikevaihto      143    151   725    762     -5
Liikevoitto       0     1    28    12    +130
Tulos          2    -5    50    23    +120
Tulos per osake (euro)          0,90   0,41

Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 38,4 milj. euroa
(16,8) eli 0,70 euroa (0,31) A-osakkeelle ja 0,68 euroa (0,29)
K-osakkeelle.

Fiskarsin yhtiökokous pidetään 13.3.2003.


Bertel Langenskiöld
toimitusjohtaja

Tilaa