FISKARS LASKEE LIIKKEESEEN PÄÄOMALAINAN

Fiskars Oyj Abp                    Pörssitiedote 10.11.2004 klo 8.45

FISKARS LASKEE LIIKKEESEEN PÄÄOMALAINAN


Fiskars Oyj Abp:n hallitus on 9.11.2004 päättänyt laskea liikkeeseen
osakkeenomistajille tarjottavan pääomalainan tehostaakseen yhtiön
pääomarakennetta.

Lainan määrä on alustavasti enintään 30 miljoonaa euroa ja sitä
voidaan ylimerkintätilanteessa korottaa enintään 60 miljoonaan euroon.
Emissiokurssi on 100 %. Laina päivätään 17.12.2004 ja laina-aika on
5,5 v. Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä 17.6.2010 edellyttäen,
että takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. Lainalle maksetaan
vuosittain 6,25 %:n kiinteää vuotuista korkoa. Ensimmäinen
koronmaksupäivä on 17.6.2005.

Laina tarjotaan niille Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajille, jotka
ovat rekisteröitynä yhtiön omistajaluetteloon 23.11.2004.
Osakkeenomistajalla on oikeus merkitä enintään omistamaansa
osakemäärää vastaava euromäärä lainaa pyöristettynä ylöspäin
seuraavaan täyteen tuhanteen euroon. Merkinnän vähimmäismäärä on 1.000
euroa. Merkintäoikeutta ei voi luovuttaa tai siirtää.

Lainan merkintäaika on 7.-13.12.2004. Hyväksytyt merkinnät on
maksettava 17.12.2004.

Laina on osakeyhtiölain mukainen pääomalaina, jonka pääoma merkitään
yhtiön taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä. Pääomalainan
ominaisuuksiin kuuluu, että sen pääoma voidaan maksaa takaisin mikäli
ja vain siltä osin kuin yhtiölle jää täysi kate sidotulle omalle
pääomalle ja muille jakokelvottomille erille laskettuna viimeksi
kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaan.
Lainalle maksetaan korkoa yhtiön ja konsernin voitonjakokelpoisen
vapaan oman pääoman puitteissa ennen osinkoa. Mahdollisesti maksamatta
jäänyt korko jää yhtiön velaksi ja sille maksetaan korkoa.
Pääomalainan pääoma, korko ja muu hyvitys saadaan maksaa yhtiön
purkautuessa ja yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkoja
huonommalla etuoikeudella.

Pääomalainalle haetaan listausta Helsingin Pörssiin. Pääomalainan
listalleottoesite on saatavissa 2.12.2004 alkaen merkintäpaikoista ja
yhtiön kotisivuilla www.fiskars.fi.


Pääomalainan pääjärjestäjä on Mandatum & Co Oy ja järjestäjinä
toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj ja Sampo Pankki Oyj.Heikki Allonen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa rahoitusjohtaja Juha Rauhala, puh. (09) 618 861.


THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT FOR PUBLICATION OR
DISTRIBUTION INTO THE UNITED STATES. THE MATERIAL SET FORTH HEREIN IS
FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND IS NOT INTENDED, AND SHOULD NOT BE
CONSTRUED, AS AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE INTO THE UNITED STATES.
THE SECURITIES OF THE COMPANY DESCRIBED HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL
NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED,
OR THE LAWS OF ANY STATE, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD WITHIN THE
UNITED STATES. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL NOT CONSTITUTE
AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, NOR SHALL
THERE BE ANY SALE OF THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN, IN ANY
JURISDICTION IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE
UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION, EXEMPTION FROM REGISTRATION OR
QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAW OF ANY SUCH JURISDICTION.


Tilaa