FISKARS OYJ ABP:N YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN MYYNTI

FISKARS OYJ ABP    PÖRSSI-ILMOITUS 1.3.2006 klo 11.00

FISKARS OYJ ABP:N YHTEISTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN MYYNTI


Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous 3.12.2004 päätti, että arvo-
osuusjärjestelmään siirtämättömät yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön
osakkeet sekä vuosien 1995 ja 1999 rahastoanneissa vaatimatta jääneet osakkeet
myydään niiden omistajien lukuun.

Yhteistilillä olleiden osakkeiden omistaja tai muu oikeudenhaltija on oikeutettu
osakkeitaan vastaavaan osuuteen osakkeiden myyntituloista. Osuus maksetaan Etelä-
Suomen lääninhallituksessa talletettuina olevista varoista osakekirjan ja
mahdollisten saantoselvitysten luovuttamista vastaan.

Yhteisellä arvo-osuustilillä olleita osakkeita myytiin 15 398
A-osaketta ja 8 724 K-osaketta. Osakkeiden myynti toteutettiin 15.-28.2.2006.
Oikeus osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin vanhenee kymmenessä vuodessa.
Osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan tulee esittää vaatimus varoista sekä
luovuttaa osakekirjansa ja mahdolliset saantoselvitykset Nordea Pankki Suomi
Oyj:lle viimeistään 1.3.2016.

Rahastoanneissa vaatimatta jääneitä osakkeita myytiin 17 302 
A-osaketta. Osakkeiden myynti toteutettiin 15.-22.2.2006. Oikeus
rahastoantiosakkeiden myynnistä saatuihin varoihin vanhenee neljässä vuodessa.
Osakkeenomistajan tai muun oikeudenhaltijan tulee esittää vaatimus varoista sekä
luovuttaa osakekirjansa ja mahdolliset saantoselvitykset Nordea Pankki Suomi
Oyj:lle viimeistään 22.2.2010.
Juha Rauhala         Leena Kahila-Bergh
rahoitusjohtaja       viestintäjohtaja


Lisätietoja antaa kassapäällikkö Mika Salmivuori
puh. (09) 6188 6236.

Tilaa