FISKARS VARAUTUU NOIN 75 MILJOONAN EURON

Fiskars Oyj Abp               Pörssitiedote 10.10.2003 klo 9.00

FISKARS VARAUTUU NOIN 75 MILJOONAN EURON KERTAPOISTOIHIN

Liikearvoon ja käyttöomaisuuteen tehtävät kertapoistot kohdistuvat
lähes kokonaan 1990-luvun lopulla tehtyihin kukkaruukku- ja
puutarhakalusteliiketoimintojen yritysostoihin. Poistoilla ei ole
kassavirtavaikutusta ja ne tullaan tekemään yhtiön
tilinpäätöksessä tilikaudelta 2003.

Fiskars Brands, Inc. on ryhtynyt selvittämään
puutarhakalusteliiketoimintansa strategisia vaihtoehtoja.
Liiketoiminnan myynti on yksi näistä vaihtoehdoista.

Toimintojensa kehittämiseen liittyen Fiskars Brands on myynyt
Bucket Boss tuotealueensa. Kaupan tulosvaikutus on lievästi
positiivinen ja sen kassavirtavaikutus on noin 6 M€.

Toimenpiteet ovat osa Fiskars Brandsin strategiaa keskittyä
kuluttajille lisäarvoa tuottaviin merkkituotteisiin.

Fiskars-konserni on aiemmin ilmoittanut vuoden 2003 liikevoiton
olevan edellisen tilikauden tasolla. Operatiivisen tuloksen osalta
tilanne säilyy muuttumattomana. Kun tulosta rasitetaan mainituilla
kertapoistoilla, muodostuu tilivuoden 2003 tuloksesta
tappiollinen.

Fiskars konsernin taloudellinen asema säilyy vakaana.
Kertapoistojen jälkeen omavaraisuusasteen arvioidaan olevan 50%:n
ja nettovelkaantumisasteen 60%:n tasolla.

Fiskars julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 11.11.2003.Heikki Allonen
toimitusjohtaja

Tilaa