FISKARSIN OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Fiskars Oyj Abp      Pörssitiedote 9.12.2004 klo 11.00

FISKARSIN OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN


Fiskars Oyj Abp:n osakepääoman korotus 22 145 770 euroa on merkitty
kaupparekisteriin tänään 9.12.2004. Osakepääoman korotus perustuu
rahastoantiin, josta ylimääräinen yhtiökokous päätti 3.12.2004.

Rahoitustarkastus on 23.11.2004 myöntänyt Fiskarsille poikkeusluvan
velvollisuudesta julkistaa listalleottoesite haettaessa rahastoannissa
annettuja osakkeita julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yhtiön osakepääomaa korotettiin rahastoannilla 55 364 430 eurosta
77 510 200 euroon. Rahastoannissa annettiin vastikkeetta viittä (5)
vanhaa A-osaketta vastaan kaksi (2) uutta A-osaketta ja viittä (5)
vanhaa K-osaketta vastaan kaksi (2) uutta K-osaketta. Uusia osakkeita
annettiin yhteensä 15 698 426 A-osaketta ja 6 447 344 K-osaketta.
Yhtiön osakkeiden määrä on osakepääoman korotuksen jälkeen 54 944 492
A-osaketta ja 22 565 708 K-osaketta. Kaikkien osakkeiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euroa.

Rahastoannin täsmäytyspäivä on 9.12.2004. Uudet osakkeet kirjataan
osakkeenomistajien arvo-osuustileille 10.12.2004. Ne oikeuttavat
täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta tilikaudelta ja tuottavat muut
osakasoikeudet yhtiössä osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 10.12.2004
alkaen.

Osakkeenomistajien arvo-osuustileille kirjataan osakkeita se määrä,
joka saadaan, kun osakkeenomistajan osakemäärä jaetaan rahastoannin
merkintäsuhteella. Mikäli tämä ei ole tasaluku, kokonaisluvun
ylittävältä murto-osalta osakkeenomistajalle suoritetaan murto-osaa
vastaava rahavastike. Fiskars Oyj Abp myy ylijäävät osakkeet
osakkeenomistajien lukuun julkisessa kaupankäynnissä ja tilittää
myynnistä saadut rahat osakkeenomistajille arviolta 17.12.2004.
Juha Rauhala            Leena Kahila-Bergh
rahoitusjohtaja           viestintäjohtaja


Tilaa