FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2006

Fiskars Oyj Abp              PÖRSSITIEDOTE 20.3.2006 klo 17.55

FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2006


Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2006 vahvistettiin vuoden
2005 tilinpäätös. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin
vastuuvapaus tilikaudelta 2005. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,45
euroa/osake ja K-osakkeille 0,43 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
23.3.32006. Osinko maksetaan 30.3.2006.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-
Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt ja Olli Riikkala. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 20.3.2006 lukien hankkimaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssissä
kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin yhtiön omista osakkeista enintään 
5 494 449 kpl A-osakkeita ja enintään
2 256 570 kpl K-osakkeita.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 20.3.2006 lukien päättämään
niiden enintään 5 494 449 Fiskarsin A-osakkeen ja enintään 2 256 570 K-osakkeen
luovuttamisesta, jotka on hankittu yhtiölle.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja
varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus valitsi
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenberg ja jäseniksi Alexander
Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth ja Ilona Ervasti-Vaintola. Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajaksi hallitus valitsi Olli Riikkala ja jäseniksi Kaj-Gustaf Bergh ja
Karl Grotenfelt. Hallitus päätti, ettei se yhtiön osakkeenomistajarakenteesta
johtuen nimeä nimitysvaliokuntaa.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 12.5.2006.Heikki Allonen
toimitusjohtaja

Tilaa