FISKARSIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Fiskars Oyj Abp                Pörssitiedote 11.11.2003 klo 8.45

FISKARSIN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS


Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.11.2003
kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi tiistaina
9.12.2003.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2002
päättyneeltä tilikaudelta maksettaisiin ylimääräistä osinkoa 0,40
euroa A-osakkeelle ja 0,38 euroa K-osakkeelle.

Maksettavan ylimääräisen osingon kokonaismäärä tulisi olemaan noin
21,8 milj. euroa. Maksupäivä tulisi hallituksen esityksen mukaisesti
olemaan 19.12.2003. Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on 12.12.2003 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus on todennut, että yhtiön vakaa taloudellinen asema tekee
mahdolliseksi esitettävän suuruisen ylimääräisen osingon maksamisen.


Fiskars Oyj Abp:n hallitus on myös päättänyt aloittaa osakkeiden
takaisinosto-ohjelman. Hallitus on päättänyt käyttää takaisinosto-
ohjelmaan enintään 1,0 miljoonaa euroa, kuitenkin siten, että omia
osakkeita hankitaan enintään 100 000 kappaletta.

Osakkeet hankitaan Fiskarsin varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
antaman ja 14.3.2004 saakka voimassaolevan valtuutuksen perusteella.
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä käytettäviksi
valtuutuksen mukaisiin tarkoituksiin. Kaikki hankittavat osakkeet
hankitaan hintaan, joka perustuu Fiskarsin osakkeen markkinahintaan
julkisessa kaupankäynnissä.


Heikki Allonen
toimitusjohtaja


liite: yhtiökokouskutsu
KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 9.12.2003

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.12.2003 kello 16.00 alkaen
Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 7, 00160
Helsinki.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävä asia:

Hallituksen ehdotus ylimääräiseksi osingonjaoksi

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2002
päättyneeltä tilikaudelta maksetaan ylimääräistä osinkoa 0,40 euroa A-
osakkeelle ja 0,38 euroa K-osakkeelle. Ylimääräinen osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka 12.12.2003 on merkittynä Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ylimääräinen
osinko ehdotetaan maksettavaksi perjantaina 19.12.2003.

Nähtävilläpito

Hallituksen ehdotus on osakkeenomistajien nähtävissä 2.12.2003 alkaen
yhtiön pääkonttorissa, osoite: Mannerheimintie 14 A, 00100 Helsinki ja
siitä lähetetään jäljennös osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on 29.11.2003 merkittynä osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 28.11.2003
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ylimääräiseen yhtiökokoukseen
osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 2.12.2003
kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Fiskars Oyj Abp,
PL 235, 00101 Helsinki, puhelimitse ma-pe klo 8.00–16.00 numeroon
(09) 6188 6220 tai sähköpostilla osoitteeseen
fiskars@yhteyspalvelut.elisa.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä
mainittuun postiosoitteeseen.

Helsingissä marraskuun 11. päivänä 2003

FISKARS Oyj Abp

Hallitus

Tilaa