FISKARSIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄ

Fiskars Oyj Abp                Pörssitiedote 9.12.2003 klo 17.00

FISKARSIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään hyväksynyt
hallituksen ehdotuksen ylimääräisen osingon maksamisesta 31.12.2002
päättyneeltä tilikaudelta. Ylimääräistä osinkoa maksetaan 0,40 euroa A-
osakkeelle ja 0,38 euroa K-osakkeelle, yhteensä noin 21,8 miljoonaa
euroa.

Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon
täsmäytyspäivänä 12.12.2003 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 19.12.2003.


Heikki Allonen
toimitusjohtaja


Tilaa