FISKARSIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Fiskars Oyj Abp                   Pörssitiedote 27.9.2005 klo 15.15

FISKARSIN YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Fiskars Oyj Abp:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään hyväksynyt ehdotuksen
hallituksen jäsenten lukumäärän korottamisesta seitsemästä yhdeksään. Uusiksi
jäseniksi hallitukseen valittiin johtaja Kaj-Gustaf Bergh ja varatuomari Karl
Grotenfelt.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus on päättänyt nimittää Kaj-
Gustaf Berghin palkitsemisvaliokunnan jäseneksi.Heikki Allonen
toimitusjohtaja

Tilaa