KUTSU FISKARS OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 3.12.2004

Fiskars Oyj Abp     PÖRSSI-ILMOITUS 16.11.2004 KLO 8.30

KUTSU FISKARS OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 3.12.2004


Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.12.2004 kello 14.00
alkaen HTC Helsingissä, osoitteessa Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Hallituksen ehdotus ylimääräiseksi osingonjaoksi

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta maksetaan 16.3.2004 päätetyn osingon
(0,31 euroa/A-osake ja 0,29 euroa/K-osake) lisäksi ylimääräistä
osinkoa 1,00 euroa A-osakkeelle ja 0,98 euroa K-osakkeelle.
Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka 9.12.2004 on
merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakas-
luetteloon. Ylimääräinen osinko ehdotetaan maksettavaksi perjantaina
17.12.2004.

2. Hallituksen ehdotus rahastoanniksi

Hallitus esittää yhtiön osakepääoman korottamista rahastoannilla
55 364 430 eurosta 77 510 200 euroon. Rahastoannissa annetaan viittä
(5) vanhaa A-osaketta kohti kaksi (2) uutta A-osaketta ja viittä (5)
vanhaa K-osaketta kohti kaksi (2) uutta K-osaketta eli yhteensä
15 698 426 uutta A-osaketta ja 6 447 344 uutta K-osaketta, joiden
kaikkien kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,00 euroa.

Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeen-
omistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 9.12.2004 merkitty yhtiön
osakasluetteloon.

Uudet osakkeet kirjataan suoraan osakkeenomistajan arvo-osuustilille
arviolta 10.12.2004 edellyttäen, että osakepääoman korotus on merkitty
kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2004 alkaneelta
tilikaudelta. Osakkeet tuottavat muut osakasoikeudet yhtiössä
osakepääoman korottamisen rekisteröintipäivästä alkaen.

3. Hallituksen ehdotus arvo-osuuksiksi vaihtamattomien osakkeiden
myymisestä

Hallitus esittää, että arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät
yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön osakkeet sekä vuosien 1995
ja 1999 rahastoanneissa vaatimatta jääneet osakkeet, yhteensä enintään
33 102 A-sarjan ja 8 766 K-sarjan osaketta, myytäisiin niiden
omistajien lukuun.

Asiakirjat

Hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä 26.11.2004
alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite: Mannerheimintie 14 A, 00100
Helsinki ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeen-
omistajalla, joka on 23.11.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 23.11.2004
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ylimääräiseen yhtiökokoukseen
osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiö-
kokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina
26.11.2004 kello 16.00 mennessä
- kirjallisesti osoitteella Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki,
- puhelimitse numeroon (09) 6188 6230 tai
- sähköpostilla osoitteeseen laura.kiiski@fiskars.fi.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Helsingissä marraskuun 10. päivänä 2004

HALLITUS


Fiskars Oyj Abp


Leena Kahila-Bergh         Juha Rauhala
viestintäjohtaja          rahoitusjohtaja


Tilaa