KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Fiskars Oyj Abp              PÖRSSITIEDOTE 24.8.2005 klo 14.00

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


Hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka
pidetään 27.9.2005. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään alla olevassa
yhtiökokouskutsussa mainitut asiat.


Heikki Allonen
toimitusjohtajaLIITE

KUTSU FISKARS OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.9.2005

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 27.9.2005 kello 13.00 alkaen HTC Helsingissä, Pinta-talo,
osoitteessa Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki (Ruoholahti).

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärän korottamisesta seitsemästä yhdeksään.

2) Palkkion määrääminen hallituksen uusille jäsenille.

3) Kahden uuden hallituksen jäsenen valinta.

Ehdotuksen yhtiölle on tehnyt ryhmä osakkeenomistajia, jotka edustavat yli 30 %
kaikkien osakkeiden tuomasta äänimäärästä. Osakasryhmä ehdottaa valittavaksi
hallituksen jäseniksi Kaj-Gustaf Berghin ja Karl Grotenfeltin.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.


Osallistumisoikeus


Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
17.9.2005 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava
yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 17.9.2005
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistumista
varten.


Ilmoittautuminen


Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 23.9.2005 kello 16.00 mennessä
- kirjallisesti osoitteella Fiskars Oyj Abp, PL 235, 00101 Helsinki,
- puhelimitse numeroon (09) 6188 6230 tai
- sähköpostilla osoitteeseen laura.kiiski@fiskars.fi.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun
mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Helsingissä elokuun 24. päivänä 2005

Fiskars Oyj Abp
Hallitus

Tilaa