OSAKASRYHMÄN EHDOTUS FISKARSIN HALLITUKS

Fiskars Oyj Abp          Pörssitiedote 27.2.2004  klo 15.00

OSAKASRYHMÄN EHDOTUS FISKARSIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Yhtiön tietoon on tullut, että ryhmä osakkeenomistajia, jotka
edustavat noin 57 % kaikista Fiskars Oyj Abp:n äänistä, tekevät
16.3.2004 kokoontuvalle Fiskars Oyj Abp:n varsinaiselle
yhtiökokoukselle seuraavan ehdotuksen hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajan valinnasta:

Osakasryhmä ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan seitsemän ja että hallituksen jäseniksi valitaan
vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, valtiotieteiden maisteri Mikael
von Frenckell, tekniikan tohtori Gustaf Gripenberg, diplomi-
insinööri Olli Riikkala, lääketieteen ja kirurgian tohtori Thomas
Tallberg sekä uusiksi jäseniksi kauppatieteiden maisteri Paul
Ehrnrooth ja varatuomari Ilona Ervasti-Vaintola.

Osakasryhmä ehdottaa myös, että hallituksen varajäsenten
lukumääräksi vahvistetaan yksi ja varajäseneksi valitaan
kauppatieteiden maisteri Alexander Ehrnrooth.

Valittavaksi ehdotetut hallituksen jäsenet ja varajäsen ovat
antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab, joka on
suostunut tehtävään.Heikki Allonen
toimitusjohtaja

Tilaa