OSAKASRYHMÄN EHDOTUS FISKARSIN HALLITUKS

Fiskars Oyj Abp                    PÖRSSITIEDOTE 7.3.2003 klo 8.30

OSAKASRYHMÄN EHDOTUS FISKARSIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kolmasosaa kaikista Fiskars
Oyj Abp:n äänistä, tekevät 13. maaliskuuta 2003 kokoontuvalle
Fiskars Oyj Abp:n yhtiökokoukselle seuraavan ehdotuksen
hallituksen jäsenten valinnasta.

Edellä mainittu osakasryhmä ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi ja erovuorossa olevat
hallituksen jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja Thomas Tallberg
valittaisiin uudelleen.

Fiskarsin hallitukseen kuuluisivat näin ollen Göran J. Ehrnrooth,
Mikael von Frenckell, Robert G. Ehrnrooth, Thomas Tallberg, Gustaf
Gripenberg ja Olli Riikkala.

Edellä mainittu osakasryhmä esittää myös, että varajäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kaksi.

Osakasryhmä ehdottaa, että Fiskarsin hallituksen erovuoroiset
varajäsenet Paul Ehrnrooth ja Alexander Ehrnrooth valitaan
uudelleen.

Kaikki uudelleen valittaviksi ehdotetut hallituksen jäsenet ja
varajäsenet ovat antaneet suostumuksensa uudelleen valintaan.

Yhtiön hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että
yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että hallituksen kaikkien
varsinaisten jäsenien ja varajäsenien toimikausi kestää
valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Yllä mainittu osakasryhmä kannattaa hallituksen esitystä.
Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen, päättyy kaikkien
hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi
vuoden 2004 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Bertel Langenskiöld
toimitusjohtaja


Tilaa