PÖRSSIYHTIÖIDEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINT

Fiskars Oyj           ILMOITUS
                 30.12.2003   

                         

PÖRSSIYHTIÖIDEN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.12.2003

Päivämäärä           30.12.2003
Pörssikauppa          Osto

Osakelaji            FISAS
Osakemäärä           2200 KPL
Keskihinta / Osake       9,71 EUR
Ylin hankintahinta / Osake   9,75 EUR
Alin hankintahinta / Osake   9,70 EUR
Kokonaishinta          21.365,00 EUR

Osakelaji			FISKS
Osakemäärä			000 KPL
Keskihinta / Osake		00,00 EUR
Ylin hankintahinta / Osake   00,00 EUR
Alin hankintahinta / Osake   00,00 EUR
Kokonaishinta 			0.000,00 EUR 

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.12.2003
Tehtyjen kauppojen jälkeen:   FISAS  62 219 KPL
				FISKS    300 KPL     	

Fiskars Oyj:n puolesta

NORDEA SECURITIES OYJ


Herman Segercrantz			Sinikka Laakia

Tilaa