FODELIA OYJ -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1. –30.9.2021 (tilintarkastamaton)

Report this content

Fodelia Oyj yhtiötiedote 2.11.2021 klo 8.00

KONSERNIN LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-SYYSKUUSSA 50 PROSENTTIA, KANNATTAVUUDESSA POSITIIVINEN KÄÄNNE

LIIKETOIMINTAKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Tämä liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton. Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020 ja ovat samaa yksikköä.

Tammi-syyskuun 2021 yhteenveto

  • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 49,8 % ja oli 25 011 tuhatta euroa (1–9/2020: 16 700 tuhatta euroa)
  • Katsauskauden käyttökate kasvoi 43,3 % ja oli 1 708 tuhatta euroa (1 192) ja 6,8 % liikevaihdosta (7,1)
  • Katsauskauden liikevoitto kasvoi 61,9 % ja oli 848 tuhatta euroa (524) ja 3,4 % liikevaihdosta (3,1)

Heinä-syyskuun 2021 yhteenveto

  • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 44,6 % ja oli 8 875 tuhatta euroa (6 139)
  • Katsauskauden käyttökate kasvoi 97,4 % ja oli 926 tuhatta euroa (469) ja 10,4 % liikevaihdosta (7,6)
  • Katsauskauden liikevoitto kasvoi 218,4 % ja oli 767 tuhatta euroa (241) ja 8,6 % liikevaihdosta (3,9)

Ohjeistus vuodelle 2021

Yhtiön johto säilyttää aikaisemmin julkaistun ohjeistuksen ennallaan ja arvioi konsernin vuoden 2021 liikevaihdon olevan noin 30–35 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin olevan noin 5–8 %.

Avainluvut

Konserni 79/21 79/20 Muutos-% 19/21 19/20 Muutos-% 112/20
Liikevaihto, tuhatta euroa 8 875 6 139 44,6 25 011 16 700 49,8 22 963
Käyttökate, tuhatta euroa 926 469 97,4 1 708      1 192 43,3 1 695
    % liikevaihdosta 10,4 7,6 6,8 7,1 7,4
Liikevoitto, tuhatta euroa 767 241 218,4 848 524 61,9 839
    % liikevaihdosta 8,6 3,9 3,4 3,1 3,7
Katsauskauden tulos, tuhatta euroa 526 132 298,9 478 317 51,1 623
    % liikevaihdosta 5,9 2,1 1,9 1,9 2,7
Osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,02 0,06 0,04 0,09
Omavaraisuusaste % 37,2 41,1 37,2 41,1 42,1
Nettovelkaantumisaste % 104,3 49,7 104,3 49,7 72,3
Oman pääoman tuotto % 21,7 7,9 6,6 6,4 7,1
Sijoitetun pääoman tuotto % 14,7 7,3 5,4 5,3 5,0
Taseen loppusumma, tuhatta euroa 26 090 16 148 61,6 26 090 16 148 61,6 20 886
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 128 76 68,4 122 78 56,4 89

 KATSAUS LIIKETOIMINTAAN

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola:

Fodelian liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella kvartaalilla vahvana: kasvua vertailukaudesta oli noin 45 prosenttia. Konsernin kannattavuudessa tapahtui kvartaalin aikana selkeä käänne parempaan. Maaliskuusta 2020 saakka konsernin ydinliiketoimintaa kurittaneen koronapandemian vaikutukset ovat vihdoin väistymässä, ja yhtiössä ollaan palaamassa takaisin strategian mukaiselle kannattavan kasvun polulle. Konsernin käyttökate kaksinkertaistui edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli yli 10 prosenttia liikevaihdosta.

Konsernin hyvän tuloskehityksen mahdollisti Foodservice-liiketoiminnan positiivinen kehitys, mihin vaikuttivat markkinan piristymisen lisäksi muun muassa uudet hoivasektorin asiakkuudet. Kysynnän yllättävänkin nopea kasvu aiheutti kolmannella kvartaalilla tilapäisiä toimitushaasteita osuessaan hetkeen, jolloin Feelian tehdasinvestointiprojekti oli vielä osittain kesken. Tuotantoprosessia on syksyn aikana tehostettu, ja tuotanto on nyt saatu kysyntää vastaavalle tasolle. Investointiprojektia viimeistellään parhaillaan tuotantorobotiikan osalta. Vahva kysyntä ja mielestämme oikeaan ajankohtaan osunut tehdaslaajennus, prosessien kehittäminen ja automaatiotason nosto tuovat hyvän pohjan Foodservice-liiketoiminnan positiiviselle kehitykselle myös loppuvuonna ja ensi vuoden aikana.

Vähittäiskauppa-asiakkuuksissa kehitys on ollut tasaisempaa, ja muutos edellyttää pitkäjänteistä työtä. Positiivista kehitystä on jo tapahtunut, mistä esimerkkinä mainittakoon Real Snacksin omien brändien osuuden kasvu. Vähittäiskauppaliiketoimintojen tukemiseksi olemme organisoineet konsernin myyntitoimintoja uudelleen ja palkanneet konserniin päivittäistavarakaupan myyntijohtajaksi kokeneen osaajan Lotta Sillantakan, joka vastaa 29.9.2021 alkaen Real Snacks Oy:n, Perniön Liha Oy:n ja Pita Factory Oy:n myyntitoiminnoista.

Yhteisyrityksemme Fodbar Oy:n liiketoiminta on vielä melko pientä, mutta näemme yhtiöllä olevan hienot liiketoimintamahdollisuudet tulevaisuudessa. Ensimmäiset kokonaisulkoistusasiakkuudet ovat käynnistyneet tämän vuoden aikana. Yhtiön johtoon on nimitetty 1.2.2022 alkaen Nina Rokkila, jonka erittäin vahva kokemus toimialalta vahvistaa yhtiön mahdollisuuksia saada merkittävä jalansija markkinassa.

Jatkamme konsernina uudistetun strategiamme määrätietoista toteuttamista kasvattaaksemme suomalaisista elintarvikealan yrityksistä menestystarinoita. Tavoitteenamme on olla halutuin ja menestynein elintarvikealan uudistaja. Kolmannella kvartaalilla toteutunut positiivinen käänne konsernin tuloskehityksessä tuo uskoa myös pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2021 ennusteen säilytämme ennallaan. Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana myös loppuvuonna. Raaka-aineiden ja materiaalien voimakas hinnannousu tuo sitä vastoin kustannuspaineita. Foodservice-markkinan elpyminen ja kannattavuutta parantavat toimenpiteet tukevat kuitenkin positiivista kehitystä.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 25 011 tuhatta euroa (16 700). Kasvua vertailukaudesta oli noin 50 % eli 8 311 tuhatta euroa. Liikevaihdon kasvusta 5 059 tuhatta euroa tuli Perniön Lihan ja Pita Factoryn yrityshankintojen kautta ja 3 253 tuhatta euroa orgaanisena kasvuna. Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Feelia Ruokakaupassa (FodNet Oy) sekä Feelia Foodservice -liiketoiminnassa, etenkin katsauskauden loppupuolella.

Heinä-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta noin 45 % ja oli 8 875 tuhatta euroa (6 139). Liikevaihdon kasvusta 1 617 tuhatta euroa tuli Perniön Lihan ja Pita Factoryn yrityshankintojen kautta ja 1 119 tuhatta euroa orgaanisena kasvuna. Liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Feelia Ruokakaupassa (FodNet Oy) sekä Feelia Foodservice -liiketoiminnassa.
 

Liikevaihto yksiköittäin/ liiketoiminta-alueittain 7–9/21 7–9/20 Muutos-% 1–9/21 1–9/20 Muutos-% 1–12/20
Real Snacks Oy 2 105 2 106 -0,1 5 997 5 598 7,1 7 343
Feelia Oy + Beofood Oy (30.9.2020 asti) + FodNet Oy* 5 085 4 033 26,1 13 905 11 121 25,0 15 710
Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy ** 1 617 5 059 328
Muut yksiköt ja eliminoinnit 67 0 50 -19 -357,7 -418
Fodelia-konsernin liikevaihto yhteensä 8 875 6 139 44,6 25 011 16 700 49,8 22 963

*Beofood yhdistyi Feeliaan 30.9.2020. Feeliasta osittaisjakautumisen kautta 1.5.2021 syntynyt FodNet Oy raportoidaan samassa segmentissä Feelian kanssa
** Perniön Liha Oy on yhdistelty Fodelia-konsernin tulokseen 15.12.2020 alkaen ja Pita Factory Oy 1.1.2021 alkaen. Yhtiöt raportoidaan yhdessä.

 

Liikevoiton kehitys

Konsernin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 848 tuhatta euroa (524) ja heinä-syyskuussa 767 tuhatta euroa (241). Konsernin kannattavuus oli kolmannella kvartaalilla hyvällä tasolla, mikä nosti myös tammi-syyskuun tulostasoa. Konsernin kannattavuuden parantumiseen vaikutti erityisesti Feelia Foodservice -liiketoiminnan positiivinen kehitys. Myös Real Snacksin kannattavuus parani edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
 

Liikevoitto yksiköittäin/ liiketoiminta-alueittain 7–9/21 7–9/20 Muutos-% 1–9/21 1–9/20 Muutos-% 1–12/20
Real Snacks Oy 51 23 116,6 215 163 32,2 212
Feelia Oy + Beofood Oy (30.9.2020 asti) + FodNet Oy* 870 350 148,8 1 274 775 64,3 1 162
Perniön Liha Oy ja Pita Factory Oy** 92 137 39
Muut yksiköt -166 -101 64,1 -538 -321 68,8 -451
Liiketoimintojen tulos (EBITA) 847 272 211,4 1 088 617 76,2 963
Konserniliikearvopoistot -80 -31 157,4 -240 -93 -156,2 -124
Fodelia-konsernin liikevoitto yhteensä 767 241 218,4 848 524 61,9 839

*Beofood yhdistyi Feeliaan 30.9.2020. Feeliasta osittaisjakautumisen kautta 1.5.2021 syntynyt FodNet Oy raportoidaan samassa segmentissä Feelian kanssa.
** Perniön Liha Oy on yhdistelty Fodelia-konsernin tulokseen 15.12.2020 alkaen ja Pita Factory Oy 1.1.2021 alkaen. Yhtiöt raportoidaan yhdessä.

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT

Real Snacksin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa noin 7 %, ja liikevoitto parani noin 32 %. Omien brändituotteiden myynti kasvoi kotimaassa 26 %. Kasvu oli markkinakehitystä selkeästi korkeammalla tasolla ja vie omien ja private label -tuotteiden suhdetta yhtiön kannattavuuden kannalta parempaan suuntaan. Liiketoiminnan kannattavuuden nostossa omien brändituotteiden osuuden kasvattaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja tähän panostetaan muun muassa tuomalla lisää osaamista myyntipuolelle Fodelia-konsernin uuden päivittäistavarakaupan myyntijohtajan myötä. Katsauskaudella on tehty merkittävät tuotannon ja varastotoiminnan tehokkuutta nostavat investoinnit. Raaka-aineiden ja materiaalin hintojen voimakas nousu tuo sitä vastoin haasteita loppuvuoden kannattavuuskehitykseen.

Yhdessä raportoitavien Feelian ja FodNet Oy:n (Feelia Ruokakauppa) liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa noin 25 %, ja liikevoitto parani 64 %. Positiivinen tuloskehitys korostui erityisesti kolmannella kvartaalilla, jolloin kasvanut kysyntä ja tuotantotoiminnan asteittainen tehostuminen palauttivat Feelian kannattavuustason koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Pyhännän tuotantolaitoksen laajennusinvestointi on otettu käyttöön, mutta tuotannon tehokkuus ei vielä kolmannella kvartaalilla ollut optimaalisella tasolla. Tämä yhdistettynä yllättävänkin kovaan kysynnän kasvuun toi tilapäisiä haasteita toimitusvarmuuteen ja hidasti hieman sekä Foodservice-liiketoiminnan että Feelia Ruokakaupan kasvua. Investointiprojektia viimeistellään parhaillaan tuotantorobotiikan osalta. Syksyn aikana on otettu käyttöön kiertovesijärjestelmä, joka tukee autoklaaviprosessia ja samalla laskee Feelian vedenkulutusta noin 70 %.

Feelia Foodservice -liiketoiminnassa kysyntä on selkeästi kasvanut kolmannella kvartaalilla, ja sen arvioidaan säilyvän vahvana myös loppuvuonna. Koronapandemian vaikutus on vähentynyt, ja kysyntää ovat kasvattaneet myös hoivasektorin uudet asiakkuudet.

FodNetin (Feelia Ruokakauppa) kasvu on jatkunut vahvana. Verkkokaupan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 146 % ja oli 3 603 tuhatta euroa. Heinä-syyskuussa liikevaihto oli 1 399 tuhatta euroa, kasvua 142 %. Jatkoa ajatellen tärkeässä roolissa ovat tunnettuuden kasvattaminen, tuotevalikoiman uudistaminen ja logistiikan sekä pakkausmateriaalien kustannustehokkuuden optimointi.

Konsernin uusien yksiköiden Perniön Lihan ja Pita Factoryn yhteenlaskettu liikevaihto oli tammi-syyskuussa 5 059 tuhatta euroa. Perniön Lihan ja Pita Factoryn integrointi osaksi Fodelia-konsernia on edennyt hyvin, ja käynnissä on lukuisia konsernille synergiaetuja tuovia yhteistyöhankkeita muun muassa tuotevalikoimien ja myyntikanavien osalta. Pita Factoryn tehtaalla Jokioisissa on investoitu sämpyläkoneeseen, mikä tuo tehokkuutta ja tasalaatuisuutta tuotantoon. Tämän lisäksi tuotteiden reseptiikkaa on päivitetty. Perniön Lihan makkarat ovat jälleen kerran saaneet tunnustusta. Akateeminen Kiuas-Seura (AKS) valitsi vuoden 2021 parhaaksi lenkkimakkaraksi Perniön Liha Oy:n omistaman Helsingin Makkaratehdas -brändin Cheddar-Jalapenolenkin ja vuoden parhaaksi bratwurstiksi Helsingin Makkaratehtaan Oktober Bratwurst-Duon (Savupaprika & Cheddar).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään 2.11.2021 klo 10 Teams-kokouksena. Tilaisuuden esitysmateriaali on tilaisuuden jälkeen nähtävissä yhtiön internet-sivulla

https://www.fodelia.fi/fodelia-sijoittajille/esitykset-ja-julkaisut/

2.11.2021

HALLITUS

Fodelia Oyj

Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195, sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Fodelia Oyj, talousjohtaja Kati Kokkonen, puhelin 0400 138 396, sähköposti: kati.kokkonen@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Feelia ruokakauppana tunnettu FodNet, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha, välipalatuotteita ja pitaleipää valmistava Pita Factory sekä yhteisyrityksemme Fodbar, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin."