Fodelia Oyj laskee vuoden 2022 tulosennustettaan ja täsmentää liikevaihtoennustettaan

Report this content

Fodelia Oyj Yhtiötiedote 31.10.2022 klo 14.15

Sisäpiiritieto

Raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja muiden kustannusten raju nousu on vaikuttanut negatiivisesti Fodelia-konsernin kannattavuuteen. Tämän vuoksi Fodelia Oyj laskee vuoden 2022 tulosennustettaan ja täsmentää samalla liikevaihtoennustettaan.

Yhtiön uusi ohjeistus on:

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40–43 miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla tai hieman sen alapuolella.

Yhtiön aikaisempi ohjeistus oli:

Yhtiön johto arvioi konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan noin 40–50 miljoonaa euroa. Liikevoiton ja suhteellisen kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoteen 2021 verrattuna.

Ennusteeseen tuo epävarmuutta Ukrainan sodan vaikutukset materiaalihintoihin, materiaalien saatavuuteen ja yleiseen hintatasoon sekä mahdollinen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten lisääminen.

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola kommentoi:

”Raaka-aine-, pakkaustarvike- ja energiakustannukset ovat nousseet vuoden 2022 aikana poikkeuksellisen nopeasti. Konsernin käyttämien raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden hinnat ovat nousseet noin 20–40 prosenttia vuoden takaisesta hintatasosta. Myyntihintojen korotukset sitä vastoin astuvat voimaan viiveellä. Tämän seurauksena konsernin vuoden 2022 kannattavuusnäkymät ovat tilapäisesti heikentyneet. Konsernin vuoden 2022 kannattavuuteen vaikuttaa lisäksi alkuvuoden vahva panostus Feelia Ruokakauppaan.

Konsernin liikevaihto on jatkanut vahvaa kasvua vuoden 2022 aikana. Myynti on kasvanut erityisesti Feelian foodservice - liiketoiminnassa. Sitä vastoin kuluttajille suunnatun Feelia Ruokakaupan liikevaihdon kasvu on hidastunut, eikä ole täysin vastannut ennakko-odotuksia. Myös yhteisyritys Fodbarin liiketoiminnan kasvuodotukset ovat viivästyneet alkuperäisestä näkymästä.

Konsernin kasvunäkymät jatkuvat tasaisen vahvana, eikä liikevaihtoennusteen täsmentäminen muuta konsernin pitkän aikavälin näkymiä.”

Yhtiö julkaisee tammi-syyskuun taloustiedot 2.11.2022.

Fodelia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195

sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, voidaksemme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä Fodelia Retail, sekä foodservice-markkinan asiakkuuksiin keskittyvä Feelia. Lisäksi Fodelian portfolioon kuuluvat mehutuotteita valmistava tytäryhtiö Marjavasu, sekä ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava yhteisyritys Fodbar. Fodelian omistamat yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin."

www.fodelia.fi

Tilaa