• news.cision.com/
  • Fodelia Oyj/
  • Fodelia Oyj on allekirjoittanut aiesopimuksen Feelian Pyhännällä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta

Fodelia Oyj on allekirjoittanut aiesopimuksen Feelian Pyhännällä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta

Report this content

Fodelia Oyj Yhtiötiedote 26.10.2022 klo 20.00

Sisäpiiritieto

Fodelia Oyj on 26.10.2022 allekirjoittanut aiesopimuksen Feelian Pyhännällä sijaitsevan tehdaskiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta.

Kiinteistön arvo Fodelia-konsernin taseessa on noin 5,3 miljoonaa euroa. Tehdaskiinteistön myymisellä ei toteutuessaan arvioida olevan merkittävää tulosvaikutusta, mutta kauppa parantaisi Fodelia Oyj:n vakavaraisuutta, ja vapauttaisi pääomia yhtiön strategian mukaiseen kasvuun.

Kaupan toteutuminen edellyttää due diligence -läpikäyntiä. Mikäli due diligence -prosessissa ei tule esille kauppaa estäviä tai hidastavia asioita, kaupan arvioidaan toteutuvan joulukuun 2022 loppuun mennessä. 

Lisätietoja:

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195

sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, voidaksemme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä Fodelia Retail, sekä foodservice-markkinan asiakkuuksiin keskittyvä Feelia. Lisäksi Fodelian portfolioon kuuluvat mehutuotteita valmistava tytäryhtiö Marjavasu, sekä ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava yhteisyritys Fodbar. Fodelian omistamat yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin."

www.fodelia.fi

Tilaa