• news.cision.com/
  • Fodelia Oyj/
  • Fodelia Oyj on allekirjoittanut kauppasopimuksen Perniön Liha Oy:n osakekannan hankinnasta ja toteuttaa kauppaan liittyvän suunnatun osakeannin

Fodelia Oyj on allekirjoittanut kauppasopimuksen Perniön Liha Oy:n osakekannan hankinnasta ja toteuttaa kauppaan liittyvän suunnatun osakeannin

Report this content

Fodelia Oyj   Yhtiötiedote 15.12.2020 klo 14.30

Fodelia Oyj (”Fodelia” tai ”Yhtiö”) tiedotti 24.11.2020 tehneensä aiesopimukset Perniön Liha Oy:n sekä TJ Jockis Oy:n ja sen tytäryhtiön Pita Factory Oy:n osakekannan hankinnasta. Fodelia on vienyt päätökseen Perniön Liha Oy:n kaupan ehtoihin kuuluneen due diligence -tarkastuksen ja kaupan osapuolet ovat tänään allekirjoittaneet kauppasopimuksen. Yhtiö jatkaa lopullisia kauppasopimusneuvotteluja TJ Jockis Oy:n kanssa ja tiedottaa niiden etenemisestä erikseen.

Kokonaiskauppahinta Perniön Liha Oy:n osakkeista on 3,3 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 1,8 miljoonaa euroa maksetaan Fodelian osakkeina ja 1,5 miljoonaa euroa maksetaan rahana Yhtiön kassavaroista. Perniön Liha Oy yhdistetään Fodelia-konsernin tilinpäätökseen määräysvallan siirtymishetkestä 15.12.2020 alkaen. Kaupalla ei ole vaikutusta Fodelian tulosohjeistukseen vuodelle 2020.

Fodelian hallitus on päättänyt käyttää yhtiökokouksen 27.4.2020 Fodelian hallitukselle myöntämää osakeantivaltuutusta ja järjestää suunnatun osakeannin myyjinä toimineille Perniön Liha Oy:n osakkaille. Osakeanti liittyy Fodelian strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy. Yhtiö laskee liikkeelle 234 799 uutta osaketta, mikä vastaa noin 3,3 % Fodelian kokonaisosakemäärästä ennen uusien osakkeiden antamista ja noin 3,2 % kokonaisosakemäärästä uusien osakkeiden antamisen jälkeen.

Osakkeiden merkintähinta on 7,73 euroa osakkeelta, mikä vastaa kaupan aiesopimuksen allekirjoitusta edeltäneen 30 päivän (24.10.2020-23.11.2020) päätöskurssien kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta noin 15.1.2021 perustuen keskimääräiseen rekisteröintiaikaan. Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille rekisteröinnin jälkeen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa osakkeiden rekisteröintiaikataulusta riippuen arviolta 18.1.2021 alkavalla viikolla.

Perniön Liha Oy:n avainluvut

Perniön Liha Oy on Salossa toimiva perheyritys ja yksi Suomen vanhimmista makkaratehtaista, jonka tuotteita myydään Perniön ja Helsingin Makkaratehdas -brändien alla.

tuhatta euroa 1-12/2019 1-12/2018
Liikevaihto 5 311,9 4 561,8
Käyttökate 244,2 183,0
Liikevoitto 158,7 97,2
Tilikauden tulos 92,2 21,6
31.12.2019 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat 1 189,1 1 200,7
Lyhytaikaiset varat 698,4 684,7
Oma pääoma 605,6 557,5
Poistoero 324,1 288,3
Lainat rahoituslaitoksilta 267,4 349,2
Muut velat 690,5 690,4
Taseen loppusumma 1 887,6 1 885,3

Fodelia Oyj
Hallitus


Lisätietoja

Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195
sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Fodelia lyhyesti

Fodelia 
kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks sekä Fodbar, Bravedo-konsernin kanssa perustamamme yhteisyritys, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin

www.fodelia.fi

Tilaa