Fondia aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Report this content

Fondia Oyj

Yhtiötiedote    

16.12.2021 klo 16:30

Fondia aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Fondia Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana Fondian henkilöstön osakepohjaista sitouttamis- ja kannustinohjelmaa sekä osakesäästöohjelmaa (ESSP).

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 50 000 kappaletta, mikä vastaa noin 1,26 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 375 000 euroa. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 17.12.2021 ja lopetetaan viimeistään 17.1.2022. Omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiöllä on tarkoitus jatkaa vastaavien omien osakkeiden hankintajaksojen toteuttamista myös tulevaisuudessa henkilöstön osakepohjaisia sitouttamis- ja kannustinohjelmaa sekä osakesäästöohjelmaa varten.

Varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,6 % yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

Fondia Oyj:llä on yhteensä 3 953 134 osaketta. Fondia Oyj ei omista tällä hetkellä omia osakkeitaan.

Fondia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juha Sarsama, Hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 774 2099

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 19,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 150 työntekijää.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.fondia.com/fi                

Tilaa