Fondia jatkaa omien osakkeiden hankintaa

Report this content

Fondia Oyj

Yhtiötiedote                                                                                       

29.4.2022 klo 9.20

Fondia Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa yhtiön omien osakkeiden hankintaa. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana Fondian henkilöstön osakepohjaista sitouttamis- ja kannustinohjelmaa sekä osakesäästöohjelmaa (ESSP).

Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 29.4.2022 ja lopetetaan viimeistään 29.6.2022. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 50 000 kappaletta, joka vastaa noin 1,26 prosenttia yhtiön kokonaisosakemäärästä. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 375 000 euroa. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiöllä on tarkoitus jatkaa vastaavien omien osakkeiden hankintajaksojen toteuttamista myös tulevaisuudessa henkilöstön osakepohjaisia sitouttamis- ja kannustinohjelmaa sekä osakesäästöohjelmaa varten.

Varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,6 % yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

Fondia Oyj:llä on yhteensä 3 953 134 osaketta. Fondia Oyj omistaa tällä hetkellä 43 737 omaa osaketta, jotka on hankittu vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla edellisten ostoikkunoiden aikana joulu-tammikuussa 2021–2022 ja maaliskuussa 2022.

Fondia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Juha Sarsama, Hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 774 2099

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 170 työntekijää.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.fondia.com                    

Tilaa