Fondia jatkaa omien osakkeiden hankintaa

Report this content

Fondia Oyj

Yhtiötiedote

31.10.2022 klo 8.45

Fondia Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa yhtiön omien osakkeiden hankintaa. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana Fondian henkilöstön osakepohjaista sitouttamis- ja kannustinohjelmaa sekä osakesäästöohjelmaa (ESSP).

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 31.10.2022 ja lopetetaan viimeistään 27.12.2022. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä alkavalla hankintajaksolla on 50 000 kappaletta, joka vastaa noin 1,26 % prosenttia yhtiön kokonaisosakemäärästä. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 375 000 euroa. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiöllä on tarkoitus jatkaa vastaavien omien osakkeiden hankintajaksojen toteuttamista myös tulevaisuudessa henkilöstön osakepohjaista sitouttamis- ja kannustinohjelmaa sekä osakesäästöohjelmaa varten.

Varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 7,6 % yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä. 

Fondia Oyj:llä on yhteensä 3 953 134 osaketta. Fondia Oyj omistaa tällä hetkellä 70 168 omaa osaketta, jotka on hankittu vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla edellisten ostoikkunoiden aikana joulu-maaliskuussa 2021–2022 sekä vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla touko-syyskuussa 2022.

Fondia Oyj

Lisätietoja:

Juha Sarsama, Hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 774 2099 

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098 

Fondia lyhyesti 

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 170 työntekijää. 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.fondia.com
 

Tilaa