Fondia kasvaa, kansainvälistyy ja kannattaa

Fondia Oyj konserni: Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018 (Tilintarkastamaton)

Fondia kasvaa, kansainvälistyy ja kannattaa 

Tammi–kesäkuun 2018 yhteenveto (suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita. Jansson & Norin on raportoitu osana Fondiaa 1.2.2018 alkaen)

  • Liikevaihto oli 10,70 miljoonaa euroa (8,84), kasvua 21,0 %. Liikevaihdon kasvusta Ruotsin yrityskaupan osuuden arvioidaan olevan noin 8 prosenttiyksikköä.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 1,62 miljoonaa euroa (1,15), muutos 41,2 %. Liikevoittomarginaali oli 15,1 % (13,0).
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,62 miljoonaa euroa (1,39), kasvua 16,2 %. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 15,1 % (15,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat tilikauden 2017 tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liittyvät kulut.
  • Kauden tulos oli 1,26 miljoonaa euroa (0,62), muutos 102,7 %.
  • Vertailukelpoinen kauden tulos oli 1,26 miljoonaa euroa (1,09), muutos 16,2 %
  • Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 44 % (43). Tämä luku on laskettu ilman ostettua liiketoimintaa.
  • Fondia osti tammikuussa ruotsalaisen lakitoimisto Jansson & Norin AB:n koko osakekannan. Ruotsin liiketoimintojen integraatio etenee suunnitelmien mukaisesti.

Avainluvut

Fondia Oyj konserni 1–6/2018 1–6/2017 Muutos, % 2017
Liikevaihto, 1 000 euroa 10 696 8 840 21,0 17 462
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa 1 617 1 145 41,2 2 295
     % liikevaihdosta 15,1 13,0   13,1
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)* 1 617 1 392 16,2 2 542
     % liikevaihdosta * 15,1 15,7 14,6
Kauden tulos, 1 000 euroa 1 261 622 102,7 1 494
     % liikevaihdosta 11,8 7,0 8,6
Vertailukelpoinen kauden tulos* 1 261 1 085 16,2 1 957
     % liikevaihdosta* 11,8 12,3 11,2
Nettovelkaantumisaste % -89,6 -98,7 -109,1
Omavaraisuusaste % 57,8 63,5 63,8          
Oman pääoman tuotto (ROE) % 18,9 14,4 31,4          
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana 138 115 118
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 11 720 9 029 10 345
Osakekohtainen nettotulos, euroa 0,32 0,17 0,39

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat tilikauden 2017 tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liittyvät kirjatut kulut 570 tuhatta euroa. Kertaluonteisista listauskuluista 324 tuhatta euroa on kirjattu rahoituskuluihin ja 247 tuhatta euroa henkilöstö- ja muihin kuluihin.

Toimitusjohtaja Salla Vainio: "Fondia kehittyi erinomaisesti vuoden 2018 alkupuoliskolla"

"Fondian vuoden 2018 ensimmäinen vuosipuolisko oli vauhdikas. Harppasimme kansainvälistymisessä merkittävästi eteenpäin historiamme ensimmäisen yritysoston myötä Ruotsissa. Kehitimme samalla MyFondian eli digitaalisen palvelualustamme ominaisuuksia, joiden avulla voimme entistäkin tehokkaammin auttaa asiakkaitamme ennakoimaan lainsäädännön uudistusten vaikutuksia heidän liiketoimintaansa. Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 21 % verrattuna viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon samalla kun liikevoittomarginaalimme ylitti keskipitkän aikavälin 15 % tavoitetason.

Fondia Ruotsin liiketoiminnan positiivinen kehitys alkuvuoden aikana oli ilahduttavaa. Olemme nähneet LDaaS-kysynnän kasvavan myös Ruotsin markkinoilla ja pystymme nyt paremmin vastaamaan kasvuun, kun alkuvuodesta vahvistimme asemiamme ostamalla ruotsalaisen lakitoimisto Jansson & Norin AB:n. Olemme keskittyneet alkuvuonna yritysoston integraatioon, joka on lähtenyt hyvin liikkeelle. Yhdistymisessä meitä on tukenut yritystemme kulttuurien samankaltaisuus: panostamme vahvasti työntekijöiden viihtyvyyteen, arvojemme mukaiseen toimintaan ja asiakaslähtöisiin uudenlaisiin palvelumalleihin.

Fondian strategian keskeisenä kulmakivenä on jatkuvan palvelun liiketoimintamalli, jolla asiakasyrityksen tarvitsemat päivittäiset liikejuridiikan tarpeet kattava lakiosasto voidaan tuottaa yrityksille LDaaS-palveluna (Legal Department as a Service). Jatkuvan laskutuksen osuus liikevaihdostamme oli alkuvuoden 2018 aikana 44 % (43). Tämä luku on laskettu ilman ostettua liiketoimintaa. Kehitämme jatkuvasti myös digitaalista työskentely-ympäristöämme MyFondiaa. MyFondia mahdollistaa juristien ja asiakkaiden yhteistyön ajasta ja paikasta riippumatta, ja jonka avulla Fondian palvelut tulevat mahdollisimman helposti ja ajantasaisesti asiakkaidemme saataville. Olemme kasvattaneet henkilöstömme lukumäärää sekä Ruotsin yritysostolla että rekrytoimalla aktiivisesti. Keskitymme jatkossakin kasvuamme tukeviin rekrytointeihin ja asiakkaiden liiketoimintaa palvelevan osaamisen kehittämiseen.”

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta fondia.fi/sijoittajille.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Fondia julkistaa puolivuosikatsauksen tammi–kesäkuulta 2018 torstaina 30.8.2018 klo 8.00.

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään samana päivänä klo 10.00 Fondian pääkonttorilla osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Salla Vainio. Esitystä voi myös seurata livestreamina osoitteessa https://www.inderes.fi/videot/fondian-tulosjulkistus-osavuosikatsauksesta-308-alkaen-klo-1000. Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fondia.fi/sijoittajille 

Helsingissä 30.8.2018

Fondia Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Salla Vainio

puh. 020 7205 429

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 17,5 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 150 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fondia on vuonna 2004 perustettu liikejuridiikan täyden palvelun yritys ja edelläkävijä uudenlaisten palvelumallien ja teknologian hyödyntämisessä alallaan. Fondia on ylpeästi erilainen lakipalveluyritys, jonka päätuotteena on ulkoistettu lakiosasto, Legal Departement as a Service (LDaaS). Siinä, missä alan yritysten palvelut perinteisesti pohjautuvat tuntipohjaiseen laskutukseen, tarjoaa Fondia asiakkailleen valmiiksi paketoituja kiinteästi hinnoiteltuja palvelukonsepteja, joita asiakas voi hankkia tarpeen mukaan. Fondia on onnistunut luomaan asiakkailleen uudenlaisia tapoja hankkia lakipalveluja ja hyödyntämään palvelumalleissaan digitaalisia ympäristöjä. Fondialla on jo yli kaksisataa lakiosastokumppania ja yli 160 työntekijää. Fondian pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimipaikat myös seitsemässä muussa kaupungissa Suomessa sekä Tallinnassa, Vilnassa, Tukholmassa ja Göteborgissa.