Fondia Oyj: Kasvu jatkui epävarmassa markkinassa

Report this content

Fondia Oyj

Yhtiötiedote

24.8.2023 klo 8.30

Fondia Oyj -konserni: Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023 (Tilintarkastamaton)

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

4–6/2023 yhteenveto:

 • Liikevaihto 6,9 miljoonaa euroa (6,0), muutos 14,4 %
 • Käyttökate (EBITDA) 0,7 miljoonaa euroa (0,6)
 • Käyttökate-% (EBITDA-%) 9,8 % (9,8)
 • Liikevoitto (EBIT) 0,5 miljoonaa euroa (0,4)
 • Liikevoitto-% (EBIT-%) 7,0 % (6,7)
 • Henkilöstö (kauden keskimääräinen FTE) 163 (147), muutos 10,9 %

1–6/2023 yhteenveto:

 • Liikevaihto 13,5 miljoonaa euroa (12,2), muutos 10,5 %
 • Käyttökate (EBITDA) 1,2 miljoonaa euroa (1,2)
 • Käyttökate-% (EBITDA-%) 8,9 % (9,9)
 • Liikevoitto (EBIT) 0,8 miljoonaa euroa (0,9)
 • Liikevoitto-% (EBIT-%) 6,2 % (7,0)
 • Kauden tulos 0,6 miljoonaa euroa (0,7)
 • Jatkuvan laskutuksen osuus liikevaihdosta 46 % (47)
 • Henkilöstö (kauden keskimääräinen FTE) 160 (145), muutos 10,3 %

AVAINLUVUT

Fondia Oyj konserni 1–6/2023 1–6/2022 Muutos, % 1–12/2022
Liikevaihto, 1 000 euroa 13 540 12 249 10,5 % 24 580
Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa 1 210 1 208 0,1 % 2 873
% liikevaihdosta                8,9 %               9,9 % 11,7 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa 837 863 -3,0 % 2 099
% liikevaihdosta 6,2 % 7,0 % 8,5 %
Kauden tulos, 1 000 euroa 605 683 -11,4 % 1 642
 % liikevaihdosta 4,5 % 5,6 % 6,7 %
Nettovelkaantumisaste %             -78,4 %           -74,3 % -94,1 %
Omavaraisuusaste %           46,8 % 50,5 % 49,7 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % 12,9 % 14,5 % 32,3 %
Keskimääräisiksi kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettu henkilöstömäärä (FTE) 160 145 10,3 % 147
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 9 390 8 681 10 327
Osakekohtainen nettotulos, euroa 0,15 0,17 0,42

NÄKYMÄT VUODELLE 2023 (ennallaan)

Fondia odottaa kasvua ja vuoden 2023 liikevaihdon olevan 25–28 miljoonaa euroa sekä liikevoittoprosentin olevan 7–10 %. Markkinatilanne jatkuu epävarmana ja tämä vaikuttaa heikentävästi mahdollisuuksiin arvioida tulevaa liiketoiminnan kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

TOIMITUSJOHTAJA HARRI SAVOLAINEN

”Olemme tyytyväisiä tammi-kesäkuun katsauskauden kasvuun ja kaupallisen toimintamme kehittymiseen. Vuoden alussa laajensimme fokusta myynnin, asiakastyön ja henkilöstön lisäksi selkeämpään toiminnan tulokselliseen johtamiseen sekä kaupallisen kyvykkyyden kehittämiseen. Tavoitteenamme on vahvistaa arvontuotantoa asiakkaillemme proaktiivisuuden, teknologian ja vahvemman yhteistyön kautta sekä laajentaa asiakaskuntaamme kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Konsernin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 14,4 % vertailukauteen nähden. Konsernin liikevaihdon kasvua siivitti huhti-kesäkuussa Suomen 17,4 % kasvu vertailukauteen nähden. Huhti-kesäkuussa Ruotsin liikevaihto kasvoi 13,7 % vertailukauteen nähden ja Baltian liiketoiminta-alueellamme liikevaihto laski 5,4 % vertailukauteen nähden, mikä oli pettymys. Katsauskaudella tammi-kesäkuussa konsernin liikevaihto kasvoi 10,5 % vertailukauteen nähden. Liikevaihto kasvoi Suomessa katsauskaudella 12,1 % ja Ruotsissa 14,3 % vertailukauteen nähden. Baltian liiketoiminta-alueellamme liikevaihto laski katsauskaudella 2,9 % vertailukauteen nähden.

Konsernin liikevaihdon kasvua siivitti katsauskaudella henkilöstön vahva sitoutuminen toimintamme painopisteisiin, hyvin jatkunut myynti ja onnistumiset kertaluonteisessa liiketoiminnassa erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Transaktioliiketoiminnan piristyminen tuki osaltaan kertaluonteisen liiketoiminnan kehitystä. Myös jatkuvan lakiosastopalvelun myynti kasvoi vertailukauteen nähden, mikä tukee strategiamme mukaista tavoitetta kasvattaa jatkuvia palveluita ja asiakkuuksia kaikilla markkina-alueillamme. Katsauskaudella lakiosastopalvelun ja muiden jatkuvien palveluiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 46 % (47). Kaikkien jatkuvien palveluiden osuus oli Suomessa 47 % (48), Ruotsissa 37 % (44) ja Baltiassa 27 % (26). Kaikkien jatkuvien palveluiden piirissä olevien asiakkaiden kokonaislaskutuksen osuus konsernissa oli 75 % (77) liikevaihdosta.

Konsernin liikevoitto-% (EBIT %) huhti-kesäkuussa oli 7,0 % (6,7) ja katsauskaudella tammi-kesäkuussa liikevoitto -% (EBIT-%) oli 6,2 % (7,0). Kannattavuutta katsauskaudella painoi inflaation seurannaisvaikutukset ja Ruotsin heikentynyt tuottavuus. Tuottavuuteen vaikutti henkilöstön voimakas kasvu vuoden vaihteen molemmin puolin. Rekrytointien tarkoituksena on varmistaa kasvumme edellytyksiä ja luoda strategiamme mukaisesti pohjaa markkinapotentiaalin hyödyntämiselle Ruotsissa.

Katsauskaudella kehitimme kaupallista toimintaamme useilla eri alueilla. Asiakkaamme ovat ottaneet Suomessa omat veropalvelumme vastaan hyvin, ja nyt tarjoamme kokonaisvaltaista juridista palvelua kaikilla liiketoiminta-alueillamme myös veroasioissa. Nykyisten velallis- ja velkojainneuvontaan liittyvien palveluidemme täydennykseksi vahvistimme muuta insolvenssitarjontaamme konkurssi- ja velkasaneerausasioissa. Laajensimme toimintaamme avaten uuden toimipisteen Ruotsiin ja nyt palvelemme asiakkaitamme Tukholman ja Göteborgin lisäksi myös Malmössä. Jatkoimme käytössä olevien tekoälysovellusten rinnalla myös uusien tekoälysovellusten testausta käytännön työssä. Vahvistimme katsauskaudella kyvykkyyttämme teknologiaan ja tekoälyyn liittyvän lainsäädännön laaja-alaisessa neuvonnassa sekä juridiikkaan liittyvän teknologian konsultoinnissa. Katsauskaudella otimme käyttöön myös uuden MyFondia-alustan, jonka toiminnallisuuksien kehittämistä ja lanseerausta jatkamme vaiheittain koko tilikauden ajan. Teknologian hyödyntämisessä tavoitteenamme on yhden digitaalisen palvelukanavan ja -kokemuksen luominen.

Jatkamme strategiamme mukaisesti systemaattista toiminnan tuloksellista kehittämistä ja seuraamme tarkasti mahdollisia muutoksia epävarmassa markkinatilanteessa. Reagoimme muutoksiin tarvittavin keinoin vaarantamatta kuitenkaan asiakastyömme laatua tai hyvää asiakas- ja työntekijäkokemusta.”

SIJOITTAJAVIESTINTÄ

Fondia julkistaa puolivuotiskatsauksen tammi–kesäkuulta 2023 torstaina 24.8.2023 klo 8.30.

Puolivuosikatsaus ja toimitusjohtajan esityksestä taltioitu video sekä esitysmateriaali ovat saatavilla myöhemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://services.fondia.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

Helsingissä 24.8.2023

Fondia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Harri Savolainen

puh. 040 502 1919

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

FONDIA LYHYESTI

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 180 työntekijää. 

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Multimedia

Multimedia