• news.cision.com/
 • Fondia/
 • Fondia Oyj -konserni: Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021­ Toinen vuosineljännes käänsi liikevaihdon kasvuun – vahvaa kasvua Ruotsissa

Fondia Oyj -konserni: Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021­ Toinen vuosineljännes käänsi liikevaihdon kasvuun – vahvaa kasvua Ruotsissa

Report this content

Fondia Oyj -konserni: Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021­ (Tilintarkastamaton)

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita.

Tammi–kesäkuun 2021 yhteenveto:

 • Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (10,5), muutos + 1,1 %.

 • Jatkuvan lakiosastopalvelun kuukausilaskutuksen (LDaaS) osuus liikevaihdosta 45 % (42).
 • Käyttökate (EBITDA) 1,0 miljoonaa euroa (1,3), Käyttökatemarginaali 9,1 % (12,7).
 • Liikevoitto (EBIT) 0,6 miljoonaa euroa (1,1), Liikevoittomarginaali 6,0 % (10,2).
 • Kauden tulos 0,5 miljoonaa euroa (0,7).
 • Keskimääräinen henkilöstö (FTE) 129 (133).

Huhti-kesäkuun 2021 yhteenveto:

 • Liikevaihto 5,4 miljoonaa euroa (5,1), muutos + 6,5 %.

 • Käyttökate (EBITDA) 0,5 miljoonaa euroa (0,7), Käyttökatemarginaali 9,0 % (14,2).
 • Liikevoitto (EBIT) 0,3 miljoonaa euroa (0,6), Liikevoittomarginaali 5,7 % (11,4).
 • Keskimääräinen henkilöstö (FTE) 133 (131).
 

AVAINLUVUT

Fondia Oyj konserni

1–6/2021 1–6/2020 Muutos, % 1–12/2020
Liikevaihto, 1 000 euroa 10 652 10 536 1,1 % 19 643
Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa 973 1 341 -27,4 % 1 932
% liikevaihdosta             9,1 %           12,7 % 9,8 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa               643             1 078 -40,4 % 1 273
     % liikevaihdosta             6,0 %   10,2 % 6,5 %
Kauden tulos, 1 000 euroa 480 747 -35,8 % 827
     % liikevaihdosta 4,5 % 7,1 % 4,2 %
Nettovelkaantumisaste %          -76,9 %          -83,5 % -86,9 %
Omavaraisuusaste %           58,6 % 62,7 % 60,1 %
Oman pääoman tuotto (ROE) % 8,4 % 12,4 %          13,7 %
Keskimääräisiksi kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettu henkilöstömäärä (FTE) 129 133 -3,00 % 129
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 9 519 9 723 10 162
Osakekohtainen nettotulos, euroa 0,12 0,19 0,21
 

Toimitusjohtaja Leena Hellfors

”Fondian liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 6,5 % ja oli 5,4 miljoonaa euroa (5,1). Alkuvuoden parantunut kysyntä näkyi liikevaihdon kasvuna toisella vuosineljänneksellä kaikissa Fondia-maissamme. Tammi-kesäkuun liikevaihtomme kasvoi 1,1 % ja oli 10,7 miljoonaa euroa (10,5). Parantunut kysyntä johtui yrityskauppamarkkinan avautumisesta sekä lakiosastoasiakkaiden lisääntyneistä toimeksiannoista mm. hankintamenettelyihin, kilpailuoikeuteen sekä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Ruotsin liikevaihto kasvoi vahvasti 27,9 % vertailukauteen nähden. Voitimme Ruotsissa useita uusia merkittäviä lakiosastoasiakkuuksia ja kasvatimme tunnettuuttamme eri asiakasryhmissä. Asiakashankinnassa olemme lisäksi hyödyntäneet tuotteistettuja palvelujamme, jotka helpottavat juridisten palvelujen myyntiä ja ostamista. Tuotteistetuilla palveluilla (esimerkiksi Data Protection Officer as Service ja Secondment as a Service) oli merkittävä vaikutus kasvuun varsinkin Ruotsin markkinassa. Nämä uudet aluevaltaukset esimerkiksi suuryrityksille tarjottavissa palveluissa mahdollistavat henkilöstöllemme uusia kiinnostavia mahdollisuuksia toimialaosaamisensa kehittämiseen. Lisäksi uusia palveluja käyttöönottaneet asiakkaat kasvattavat brändinäkyvyyttämme myös maantieteellisesti uusissa osissa maata. 

Myös Baltian liiketoiminta jatkoi hyvää maltillista kasvuaan. Baltian kasvuun erityisesti vaikutti maanrajat ylittävän työskentelymallimme kehittyminen. Suomessa liikevaihtomme kehitystä on vuoden aikana puolestaan hidastanut henkilöstössämme tapahtunut suurempi vaihtuvuus ja uusien rekrytoitujen juristien sisäänajo. Sisäänajoprosessia on kuitenkin pystytty tehostamaan ja sitä kautta lieventämään tuottavuuden heikennystä merkittävästi. Tehokkaan sisäänajojakson aikana tulokkaamme ovat jo todistaneet omien verkostojensa voiman ja päässeet erinomaisesti kiinni niin asiakastyöhön kuin kaupallisiin tehtäviin.  

LDaaS-lakiosastopalvelumme on osoittanut vahvuutensa koko koronapandemian aikana sekä tasaisen liikevaihdon että korkean asiakastyytyväisyyden osalta. Lakiosastopalvelumme osuus kokonaisliikevaihdosta oli tammi-kesäkuussa 45 % (42). Huolimatta henkilöstön vaihtuvuudesta alkuvuonna asiakaspysyvyytemme säilyi erittäin korkealla tasolla ja juristien vaihdokset on toteutettu onnistuneesti turvaten korkean asiakastyytyväisyyteemme.

Huhti-kesäkuun EBITDA oli 0,5 miljoonaa euroa (0,7) ja EBIT 0,3 miljoonaa euroa (0,6). Tammi-kesäkuun EBITDA oli 1,0 miljoonaa euroa (1,3) ja EBIT 0,6 miljoonaa euroa (1,1). Alkuvuoden kannattavuutta heikensivät strategiamme mukaiset investoinnit digitaaliseen kehityshankkeeseemme, tammikuussa 2021 avattuun uuteen toimistoomme liittyvät poistot sekä kasvaneet rekrytointikulut. Huhti-kesäkuun kannattavuus jäi vertailukaudesta myös siksi, että teimme vertailukaudella koronapandemian vuoksi poikkeuksellisia säästötoimia.

Alkuvuosi on ollut voimakkaan rekrytoinnin aikaa ja olemme onnistuneet palkkaamaan 24 uutta juristia. Toisen vuosineljänneksen aikana vahvistimme juristiosaamisen lisäksi myös myyntiorganisaatiotamme kysynnän palautuessa vähitellen koronaa edeltävälle tasolle. Uusilla Legal Tech-painotteisilla rekrytoinneillamme laajensimme kyvykkyyttämme ja tulemme vielä loppuvuoden aikana ottamaan merkittäviä strategiamme mukaisia askeleita oikeusteknologisessa kehityksessä esimerkiksi asiakirjojen automatisoinnissa.

Osana CREDU-kokonaisuutta oma kehityshankkeemme on edennyt suunnitelmamme mukaisesti ja sen osana työskentelyalustamme MyFondian konseptointityö on aloitettu aikataulussa. Tavoitteenamme on entisestäänkin tehostaa työskentelyämme asiakkaiden kanssa sekä luoda MyFondia-alustasta kansainvälisesti skaalautuva.

Toisen vuosineljänneksen aikana Fondia on palautettu kasvupolulle. Suhtaudumme luottavaisesti kasvun jatkumiseen loppuvuoden aikana sekä Ruotsissa ja Baltiassa tavoitteeksi asetetun break even-pisteen saavuttamiseen.”

Katsaustiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta fondia.fi/sijoittajille.

 

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Fondia julkistaa puolivuosikatsauksen tammi–kesäkuulta 2021 torstaina 26.8.2021 klo 8.30. Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään samana päivänä klo 12.30 Fondian pääkonttorilla osoitteessa Aleksanterinkatu 11, Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Leena Hellfors.

Paikalle yhtiön pääkonttorille saapumisesta pyydämme vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi ilmoittautumista ennakkoon sähköpostitse: ir@fondia.com.

Esitystä voi seurata live streamina osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/fondia-q221-268-kello-1230

Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fondia.fi/sijoittajille.

Helsingissä 26.8.2021

Fondia Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Leena Hellfors

puh. 020 7205 698

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

FONDIA LYHYESTI

 

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 19,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 150 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet