• news.cision.com/
  • Fondia/
  • Fondia Oyj liiketoimintakatsaus heinä-syyskuu 2021: Fondian kasvu jatkuu – etupainotteiset rekrytoinnit heikensivät Q3:n kannattavuutta

Fondia Oyj liiketoimintakatsaus heinä-syyskuu 2021: Fondian kasvu jatkuu – etupainotteiset rekrytoinnit heikensivät Q3:n kannattavuutta

Report this content

Fondia Oyj

Yhtiötiedote 29.10.2021 klo 8:30

Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuu 2021

Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2021

KONSERNI                                              7-9/2021        7-9/2020       1-9/2021           1-9/2020       

Liikevaihto, Meur                                      4,6                 3,9                      15,2               14,5                   

Liikevaihdon muutos -%                         17,0 %                                         5,4 %              

Käyttökate EBITDA Meur                        -0,2                 0,1                       0,8                  1,4

Käyttökate EBITDA %                             -3,3 %            2,6 %                    5,4 %            10,0 %

Liikevoitto EBIT Meur                              -0,3               -0,1                        0,3                  1,0

Liikevoitto EBIT %                                  -7,5 %            -1,3 %                    2,0 %              7,1 %                                            

Henkilöstömäärä FTE,

kauden keskiarvo                                     140                128                      133                131

Toimitusjohtaja Leena Hellfors:

”Fondian liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 17,0 % ja oli 4,6 miljoonaa euroa (3,9). Liikevaihdon kasvu oli seurausta lisääntyneen kysynnän lisäksi kasvustrategian mukaisista ja markkinaan nähden oikea-aikaisista toimenpiteistä. Näitä toimenpiteitä olivat onnistuneet rekrytoinnit sekä tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden onnistunut konseptointi, mikä helpotti palvelujemme myymistä ja ostamista.

Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan kasvaneita henkilöstökuluja ja liikevoitto jäi vertailukaudesta. Liikevoittoa heikensivät myös kasvaneet toimitila- ja teknologiahankekustannukset. Vertailukaudella toteutettuja korona-ajan säästötoimia ei myöskään ollut enää katsauskaudella, vaan siirryimme jo lähes normaaliin koronapandemiaa edeltäneeseen työskentelytapaamme.

Fondia osoitti vetovoimansa markkinoilla ja vahvojen osaajien rekrytointi jatkui. Konsernin keskimääräinen työssäkäyvän henkilöstön määrä kasvoi katsauskaudella 12 henkilöllä. Rekrytoinnit olivat tarpeellisia kasvun kannalta ja osaamista on rekrytoitu etupainotteisesti vastataksemme kasvavaan asiakaskysyntään sekä vahvistaaksemme osaamistamme valituilla juridiikan eritysalueilla, kuten kyber- ja tietoturva, biotech ja legal tech.

Asiantuntijaliiketoiminnan kausivaihtelusta johtuen heinä-syyskuun kannattavuus on normaalistikin muita kvartaaleita alhaisempi. Katsauskaudella kannattavuutta heikensi lisäksi aloittaneiden juristien alkuvaiheen alhaisempi laskutusaste. Tehostuneen perehtymisvaiheen myötä uudet työntekijät pääsevät nopeammin asiakastyöhön, ja alkuvaiheen alhaisempi laskutusaste vaihtelee enää viikoista muutamaan kuukauteen. Viimeisen vuosineljänneksen aikana keskitymme laskutusasteen nostamiseen normaalille tasolle uusien juristien osalta. Laskutusasteen nostoa tukee markkinoiden yleinen kysynnän kasvu ja tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden kysyntä.

Ruotsissa kasvu jatkui vahvana katsauskaudella. Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden myynti oli pirteää ja voitimme uusia merkittäviä jatkuvan palvelun asiakkuuksia.  Brändimme tunnettuus Ruotsissa on vuoden aikana kasvanut merkittävien referenssiasiakkuuksien myötä. Olemme aloittaneet toiminnan Tukholman ja Göteborgin lisäksi myös Malmössä, jossa rekrytoimme tällä hetkellä uusia juristeja.

Henkilöstö ja sen hyvinvointi on yksi Fondian strategian kulmakivistä. Toteutimme katsauskaudella jo kolmannen vuotuisen Siqni-henkilöstökyselyn, joka auttaa meitä entisestäänkin parantamaan toimintaamme, johtamistamme sekä panostamaan henkilöstöllemme merkityksellisiin asioihin.

Siqni-kyselyn kokonaistulosten perusteella Fondialle myönnettiin tänä vuonna Future Workplaces -sertifikaatti, joka myönnetään yrityskulttuuriaan poikkeuksellisen vahvalla työntekijäymmärryksellä johtaneille yrityksille. Tästä sertifikaatista olemme hyvin ylpeitä varsinkin siksi, että se on myönnetty meille poikkeuksellisen koronavuoden aikana.

Teknologiahankkeemme etenee suunnitellusti. Skaalautuva ja järjestelmäintegraatioita tehostava verkkosivustorakenteemme on viety tuotantoon kaikissa maissamme. MyFondian kehityksen osalta on siirrytty konseptoinnista toteutusvaiheeseen saadaksemme entistäkin vuorovaikutteisemman alustan asiakkaiden ja Fondian väliselle työskentelylle.  Uusi legal tech -juristitiimimme on aloittanut aktiivisen toimintansa auttaakseen asiakkaitamme oikeusteknologiaan liittyvissä hankkeissa ja toimeksiannoissa.

Työskentelymme on vähitellen palautumassa pandemiaa edeltäneeseen arkeen. Fondia on takaisin kasvupolulla ja siirrymme viimeiselle neljännekselle motivoituneina jatkamaan kasvua. Suhtaudumme luottavaisesti kannattavuutemme parantumiseen loppuvuoden aikana ja kehittymiseen siitä positiivisesti kasvun myötä ensi vuonna.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Leena Hellfors

puh. 020 7205 698

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 19,6 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 150 työntekijää.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.fondia.com/fi  

Tilaa