• news.cision.com/
  • Fondia/
  • Fondia Oyj liiketoimintakatsaus Q1 2022: Kasvu jatkui erinomaisesti ja kannattavuus parani

Fondia Oyj liiketoimintakatsaus Q1 2022: Kasvu jatkui erinomaisesti ja kannattavuus parani

Report this content

Fondia Oyj 

Yhtiötiedote 

28.4.2022 klo 8.30 

Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.  

Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2022 

KONSERNI                                                1-3/2022                       1-3/2021           

Liikevaihto, MEUR                                      6,2                                        5,3                     

Liikevaihdon muutos -%                            18,1 %  

Käyttökate EBITDA, MEUR                        0,6                                        0,5 

Käyttökate EBITDA %                               10,0 %                                   9,3 % 

Liikevoitto EBIT, MEUR                               0,5                                       0,3 

Liikevoitto EBIT %                                       7,3 %                                   6,3 % 

Henkilöstö FTE, 

kauden keskiarvo                                         143                                     125 

Henkilöstö FTE, 

kauden keskiarvon muutos-%                   14,4 % 

Toimitusjohtaja Harri Savolainen: 

”Myynti, asiakasarvo ja henkilöstö olivat ja ovat edelleen vahvat teemamme alkaneella muutosmatkalla. Näiden teemojen pragmaattinen johtaminen ja onnistunut toimeenpano kantoivat vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kelpo tulokseen, johon olemme tässä vaiheessa tyytyväisiä.  

Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä erinomaisesti 18,1 % vertailukauteen nähden. Kasvun moottoreina olivat kaikki liiketoiminta-alueemme. Ruotsin liiketoiminta kasvoi 46,9 % ja Baltian 12,8 %. Suomen liiketoiminta kasvoi myös hyvin 9,7 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon kasvua siivitti vahvan johtamisen ja onnistuneen toimeenpanon ohessa hyvin jatkunut myynti sekä edellisen tilikauden onnistuneet rekrytoinnit. Entisestään parantunut henkilöstötyytyväisyys tuki osaltaan laadukasta ja tuloksekasta asiakastyötä.  

Konsernin liikevoitto (EBIT) parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukauteen nähden ja oli 7,3 % (6,3). Olemme tyytyväisiä liikevoiton kehityssuuntaan, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä. Tämän kehityssuunnan taustalla oli liikevaihdon hyvä kasvu ja arjen kustannustietoinen johtaminen. Liikevaihdon kasvun kautta pyrimme varmistamaan jatkossakin kannattavuuden suotuisan kehityksen.   

Parantaaksemme juridisen ydinliiketoiminnan johtamista perustimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomen liiketoimintaan uuden Legal Business Director, Finland -tehtävän. Tehtävään nimesimme Fondialla pitkään työskennelleen Minna Laurilan, joka johtaa uutta Legal Leadership -tiimiä. Muutoksen avulla pyrimme varmistamaan selkeät johtamisen roolitukset ja tiimienvetäjien tuen esimiestyössä. Tavoitteena järjestelyssä on myös varmistaa koko Suomen henkilöstön hyvinvointi ja sitä kautta kasvutavoitteiden toteutuminen. Perustettu tehtävä kuuluu myös konsernin johtoryhmään ja vahvistaa sen toimintaa asiakasymmärryksen, juridisten palvelujen tuottamisen ja myynnin osalta. 

Ensimmäisen vuosineljänneksen loppua leimasi Venäjän Ukrainaan yksipuolisesti aloittama hyökkäys, jonka tuomitsemme jyrkästi. Tapahtumien edetessä reagoimme nopeasti ja pystyimme auttamaan asiakkaitamme sanktioiden ja vientirajoitusten kanssa. Arvioimme tapahtumien seurauksena myös omaa toimintaamme yritysvastuukulmalta, minkä seurauksena kieltäydyimme muun muassa yhteistyöstä muutaman asiakkaan kanssa sekä tuimme vakiintuneen avustusjärjestön kautta hätää kärsiviä Ukrainassa. 

Teknologiahanke eteni ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunnitellusti. MyFondian kehitystyössä keskitymme yhden digitaalisen palvelukanavan ja -kokemuksen luomiseen. Odotamme kuluvan tilikauden aikana konkreettisia, pilottiasiakkaille näkyviä kehitysaskeleita. Teknologiahanke on osittain Business Finlandin rahoittama ja osittain Fondian oma investointi. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa tehokkuuden parantuminen ja tulevaisuuden kasvu. 

Jatkamme muutosmatkaamme ja keskitymme liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin ja tekoihin: juridiseen asiakastyöhön, myyntiin, lisäarvon tuottamiseen asiakkaille sekä henkilöstön hyvinvointiin. Toimintamme tehokkuuden parantamisessa on edelleen paljon potentiaalia. Odotamme vuoden 2022 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisestä tilikaudesta.” 

Lisätietoja: 

Va. toimitusjohtaja ja talousjohtaja Harri Savolainen 

puh. 040 502 1919

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy 

puh. 050 520 4098 

Fondia lyhyesti 

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 170 työntekijää. 

www.fondia.com

Tilaa