• news.cision.com/
  • Fondia/
  • Fondia Oyj liiketoimintakatsaus Q3 2022: Kasvu ja kannattavuus jatkoivat positiivista kehitystään

Fondia Oyj liiketoimintakatsaus Q3 2022: Kasvu ja kannattavuus jatkoivat positiivista kehitystään

Report this content

Fondia Oyj

Yhtiötiedote

27.10.2022 klo 8.30

Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa ja tammi-syyskuussa 2022

KONSERNI 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021
Liikevaihto, MEUR 5,5 4,6 17,7 15,2
Liikevaihdon muutos -% 19,1 % 17,0 % 16,2 % 5,4 %
Käyttökate EBITDA, MEUR 0,6 -0,2 1,8 0,8
Käyttökate EBITDA % 11,0 % -3,3 % 10,2 % 5,4 %
Liikevoitto EBIT, MEUR 0,4 -0,3 1,3 0,3
Liikevoitto EBIT %    7,4 % -7,5 % 7,2 % 2,0 %
Henkilöstö (FTE), kauden keskiarvo 148 140 146 133
Henkilöstö (FTE), kauden keskiarvon muutos % 5,7 % 9,4 % 9,8 % 1,5 %

Toimitusjohtaja Harri Savolainen:

”Myynti, asiakasarvo ja henkilöstö ovat olleet koko vuoden toimintamme keskiössä. Näiden johtamiseen ja toimeenpanoon on panostettu määrätietoisesti jo pidemmän aikaa ja sen ansiosta liiketoiminnan kehitys on ollut positiivista myös katsauskaudella. Kasvu jatkui hyvin erityisesti vahvan asiakastyön ja myynnin ansiosta. Olemme tässä vaiheessa vuotta edelleen tyytyväisiä taloudellisten tulostemme kehitykseen.

Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 19,1 % vertailukauteen nähden. Kasvun moottoreina olivat kaikki liiketoiminta-alueemme. Suomen liikevaihto kasvoi 17,2 % vertailukauteen nähden. Ruotsissa liikevaihto kasvoi 19,3 % ja Baltiassa 28,7 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon kasvua siivittivät henkilöstön vahva sitoutuminen yhteisiin painopisteisiimme ja onnistuneet rekrytoinnit sekä kasvanut transaktioliiketoiminta erityisesti Suomessa. Lisäksi hyvin jatkunut myynti kaikilla liiketoiminta-alueilla tuki kasvuamme katsauskaudella.

Konsernin liikevoittomarginaali (EBIT %) parani heinä-syyskuussa vertailukauteen nähden ja oli 7,4 % (-7,5). Olemme tyytyväisiä kehitykseen ja erityisesti katsauskauden liikevoittomarginaaliin, koska vuoden kolmas neljännes tuo aina oman haasteensa asiantuntijaorganisaation tuloksellisuuteen. Myönteisen kehityksen taustalla oli liikevaihdon kasvu ja arjen kustannustietoinen johtaminen. Näemme, että liiketoiminnan kannattavuus tehdään jatkossakin ensisijaisesti liikevaihdon kasvun kautta.

Katsauskautta leimasi geopoliittinen epävarmuus ja laajentuneet turvallisuusuhat, jotka konkretisoituivat talouteen energiakriisinä ja kasvaneena inflaationa. Katsauskaudella oli havaittavissa asiakkaiden lisääntynyt varovaisuus päätöksenteossa ja toimittajakentän hinnankorotukset, joihin myös me reagoimme osaltamme maltillisesti. Seuraamme talousympäristön kehitystä tarkasti ja reagoimme tarvittaessa asiakastarpeen muutokseen palvelujen ja hinnoitteluratkaisujen osalta.

Katsauskautta leimanneen epävarmuuden lisäksi myös pandemian jälkeinen työkulttuurin murros on tuonut meille haasteita yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja toiminnan johtamiseen. Näistä haasteista huolimatta taloudelliset tulokset, asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys ovat Fondialla kiitettävällä tasolla. Entisestään parantunut henkilöstötyytyväisyys (eNPS 50) tuki osaltaan laadukasta ja tuloksekasta asiakastyötä. Asiakkaille tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (NPS 64) vahvistavat proaktiivisen palvelukonseptimme toimivuuden, mistä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Jatkoimme katsauskaudella MyFondian kehitystyötä, jossa keskityimme erityisesti toiminnallisuuksien testaukseen ja pilotointiin. Painopisteenämme on varmistaa vuoden 2023 alussa uuden MyFondian käyttöönotto. Teknologiahankkeemme siirtyy vuodenvaihteen jälkeen uuteen kehitysvaiheeseen, jolloin osittain Business Finlandin rahoittama hanke sellaisenaan päättyy ja teknologinen kehitys jatkuu Fondian omana investointina. Tavoitteenamme on yhden digitaalisen palvelukanavan ja -kokemuksen luominen.

Keskitymme liiketoiminnan johtamisessa edelleen juridiseen asiakastyöhön, proaktiiviseen myyntiin ja lisäarvon sekä hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseen asiakkaillemme. Lisäksi panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen. Toimintamme tehokkuuden parantamisessa on paljon potentiaalia ja näemmekin, että tehokas ja tuloksekas toiminnan johtaminen parantaa asiakastyömme laatua ja hyvää asiakas- ja työntekijäkokemusta. Fondian näkymät vuodelle 2022 ovat säilyneet ennallaan eli Fondia odottaa vuoden 2022 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.”

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Harri Savolainen 

puh. 040 502 1919 

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy 

puh. 050 520 4098 

Fondia lyhyesti 

Fondia ratkaisee yritysten lakitarpeet yhdistämällä sisäisten lakiosastojen ja asianajomaailman palveluiden parhaat puolet. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 21,1 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 170 työntekijää. 

www.fondia.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia