FONDIA OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI HENKILÖSTÖN OSAKESÄÄSTÖOHJELMASTA

Fondia tiedotti 28.9.2018, että yhtiön hallitus suunnittelee koko konsernin henkilöstön osakesäästöohjelman käyttöönottamista. Hallitus on tänään suunnitelman mukaisesti päättänyt osakesäästöohjelman käyttöönotosta.

Osakesäästöohjelman tarkoituksena on tarjota konsernin henkilöstölle mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan edullisin ehdoin antamalla osakesäästöohjelmaan osallistuville työntekijöille vastikkeettomia lisäosakkeita. Kannustamalla työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita yhtiö pyrkii vahvistamaan Fondian osakkeenomistajien ja työntekijöiden yhteyttä. Tavoitteena on edistää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista yhtiön toimintaan. Hallitus katsoo, että ohjelmalla on positiivinen vaikutus konsernin kehitykseen tulevaisuudessa ja sitä kautta ohjelma on sekä osakkeenomistajien että työntekijöiden edun mukainen.

Kaikille työntekijöille tarjottava osakesäästöohjelma on myös kulttuurimme ja arvojemme mukainen, sanoo yhtiön vt. toimitusjohtaja Kirsi Untala.

Säästökausi 2019—2020

Ohjelmaa tarjotaan kaikille konsernin työntekijälle pois lukien harjoittelijat. Säästökausi alkaa 1.3.2019 ja päättyy 29.2.2020. Vähimmäissäästön määrä kuukaudessa on 50 euroa ja enimmäissäästön määrä 300 euroa. Kertyneillä säästöillä hankitaan osallistujille Fondia Oyj:n osakkeita markkinahintaan.

Työntekijä osallistuu ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä kaksi kertaa vuodessa yhtiön puolivuotis- ja vuosikatsausten julkistamisten jälkeen.

Jokainen osallistuja saa yhtiöltä maksutta yhden lisäosakkeen (ennen veroja) kutakin kahta hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet ja hänen työsuhteensa on voimassa omistusjakson päättymiseen asti 28.2.2022. Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan edusta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Tarkoituksena on, että hallitus päättää myöhemmin yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella osakeanneista, joissa merkitään kertyneillä säästöillä hankittavat osakkeet. Hallituksen päätökset osakeanneista tehdään yhtiön puolivuotis- ja vuosikatsausten 2019 julkistamisten jälkeen.

Fondia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama, puh. 020 7205 400

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 17,5 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on noin 150 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa