Fondian liikevaihto kasvoi 15,9% LDaaS-palvelun hyvän kysynnän johdosta

Report this content

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen, ellei muuta mainita. Fondian tilikaudella ostama Jansson & Norin AB on raportoitu osana Fondiaa 1.2.2018 alkaen.

Heinä­–joulukuun 2018 yhteenveto:

 • Liikevaihto oli 9,5 miljoonaa euroa (8,6), kasvua +10,7 %.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,5 miljoonaa euroa (1,1), muutos -54,7 %. Liikevoittomarginaali oli 5,5 % (13,3).
 • Kauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,9), muutos -59,1 %.
 • Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 49 % (46).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ei kirjattu heinä–joulukuussa 2018 eikä heinä–joulukuussa 2017.

Tammi–joulukuun 2018 yhteenveto:

 • Liikevaihto oli 20,2 miljoonaa euroa (17,5), kasvua +15,9 %.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (2,5), muutos -15,9 %. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,6 %.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2,1 miljoonaa euroa (2,3), muutos -6,8 %. Liikevoittomarginaali oli 10,6 % (13,1).
 • Vertailukelpoinen tilikauden tulos oli 1,6 miljoonaa euroa (2,0), muutos -17,3 %.
 • Tilikauden tulos oli 1,6 miljoonaa euroa (1,5), muutos +8,2%.
 • Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 45 % (45).
 • Osakekohtainen nettotulos oli 0,41 euroa (0,39).
 • Hallituksen osingonjakoehdotus on 0,37 euroa (0,35) osaketta kohden.
 • Fondia osti tammikuussa ruotsalaisen lakitoimisto Jansson & Norin AB:n koko osakekannan ja yhtiö on raportoitu osana Fondiaa 1.2.2018 alkaen. Ruotsin liiketoimintojen integraatio on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

AVAINLUVUT

Fondia Oyj konserni 7-12/2018 7-12/2017 Muutos, %  1-12/2018  1-12/2017 Muutos, % 
Liikevaihto, 1 000 euroa 9 548  8 622  10,7 %  20 244  17 462  15,9 % 
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa 521  1 150  -54,7 %  2 138  2 295  -6,8 % 
       % liikevaihdosta 5,5 %  13,3  10,6 %  13,1 % 
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)* 521  1 150  -54,7 %  2 138  2 542  -15,9 % 
       % liikevaihdosta* 5,5 %  13,3  10,6 %  14,6 % 
Kauden tulos, 1 000 euroa 357  872  -59,1 %  1 618  1 494  8,2 % 
       % liikevaihdosta 3,7 %  10,1    8,0 %  8,6 % 
Vertailukelpoinen kauden tulos*, 1 000 euroa 357  872  -59,1 %  1 618  1 957  -17,3 % 
       % liikevaihdosta* 3,7 %  10,1    8,0 %  11,2 
Nettovelkaantumisaste % -95,2  -109,1    -95,2  -109,1 
Omavaraisuusaste %           58,7  63,8    58,7  63,8 
Oman pääoman tuotto (ROE) % 23,6  31,4             23,6  31,4 
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana 156  120  149  118 
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 12 153  10 345  12 153  10 345 
Osakekohtainen nettotulos, euroa 0,09  0,22  0,41  0,39 

* Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat tilikauden 2017 tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liittyvät kirjatut kulut 570 tuhatta euroa. Kertaluonteisista listauskuluista 324 tuhatta euroa on kirjattu rahoituskuluihin ja 247 tuhatta euroa henkilöstö- ja muihin kuluihin. Kulut on kirjattu tammi–kesäkuussa 2017. 

LEHDISTÖ- JA ANALYYTIKKOTILAISUUS

Fondia julkistaa tilinpäätöksen tammi–joulukuulta 2018 torstaina 14.02.2019 klo 8.00.

Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään samana päivänä klo 10.00 Fondian pääkonttorilla osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Leena Hellfors. Esitystä voi myös seurata livestreamina osoitteessa https://www.inderes.fi/fi/videot/fondia-q42018-tilinpaatostiedote-1422019-1000-alkaen. Esityksestä taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fondia.fi/sijoittajille.

Helsingissä 14.2.2019

Fondia Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Leena Hellfors

puh. 020 7205 698

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

FONDIA LYHYESTI

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa ja konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 160 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Liitteet & linkit