Fondian tukifunktioiden toimintamallin uudelleenjärjestelyä koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen

Fondia Oyj

Yhtiötiedote

26.11.2019 klo 9.20

Fondia Oyj (”Yhtiö”) tiedotti 8.10.2019 suunnittelevansa tukifunktioidensa toimintamallin uudelleenjärjestelyä ja aloittavansa tähän liittyvät koko tukifunktioiden henkilöstöä Suomessa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä oli yhteensä 17 henkilöä.

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät sovitusti 19.11.2019 ja neuvottelujen perusteella Yhtiö on nyt tehnyt päätöksen tukifunktioidensa toimintamallin uudelleenjärjestelystä. Yhteensä 7 nykyistä työtehtävää muuttuu olennaisesti tai lakkaa kokonaan. Lisäksi syntyy kokonaan uusia tehtäviä, joita tarjotaan mahdollisuuksien mukaan irtisanomisuhan alla oleville tai avataan ulkoiseen hakuun. Uudelleenjärjestelyn myötä tukifunktioiden kokonaishenkilöstömäärä pysyy entisellä tasolla.

Yhtiön tämän hetken arvion mukaan yhteistoimintaneuvotteluilla tai niitä seuraavalla tukifunktioiden toimintamallin uudelleenjärjestelyllä ei ole olennaista vaikutusta Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.

Yhtiö ei tavoitellut neuvotteluilla ensisijaisesti kustannussäästöjä tai henkilöstövähennyksiä, vaan tukifunktioiden toimintamallin uudelleenjärjestelyn tavoitteena on kansainvälisen kasvun ja siihen liittyvän strategian kirkastuksen seurauksena saada toiminnot vastaamaan kansainvälistymisen ja tulevaisuuden liiketoiminnan osaamistarpeita sekä rooleja. Fondia arvioi neuvottelujen alkaessa, että mahdolliset irtisanomisperusteisesti lakkaavat tehtävät tai olennaiset tehtävämuutokset kohdistuisivat toteutuessaan enintään 12 henkilöön.

Fondia Oyj

Lisätietoja:

Leena Hellfors, toimitusjohtaja, Fondia Oyj

puh. 020 7205 698

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

Fondia lyhyesti

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 160 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fondia on vuonna 2004 perustettu liikejuridiikan täyden palvelun yritys ja edelläkävijä uudenlaisten palvelumallien ja teknologian hyödyntämisessä alallaan. Fondia on ylpeästi erilainen lakipalveluyritys, jonka päätuotteena on ulkoistettu lakiosasto, Legal Departement as a Service (LDaaS). Siinä, missä alan yritysten palvelut perinteisesti pohjautuvat tuntipohjaiseen laskutukseen, tarjoaa Fondia asiakkailleen valmiiksi paketoituja kiinteästi hinnoiteltuja palvelukonsepteja, joita asiakas voi hankkia tarpeen mukaan. Fondia on onnistunut luomaan asiakkailleen uudenlaisia tapoja hankkia lakipalveluja ja hyödyntämään palvelumalleissaan digitaalisia ympäristöjä. Fondialla on jo yli kaksisataa lakiosastokumppania ja yli 160 työntekijää. Fondian pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimipaikat myös seitsemässä muussa kaupungissa Suomessa sekä Tallinnassa, Vilnassa, Tukholmassa ja Göteborgissa.

Tilaa