• news.cision.com/
  • Fondia/
  • JANSSON & NORIN AB -YRITYSKAUPAN TILIKAUDEN 2019 LISÄKAUPPAHINNAN MAKSU UUSILLA OSAKKEILLA JA KÄTEISELLÄ

JANSSON & NORIN AB -YRITYSKAUPAN TILIKAUDEN 2019 LISÄKAUPPAHINNAN MAKSU UUSILLA OSAKKEILLA JA KÄTEISELLÄ

Report this content

Fondia Oyj Yhtiötiedote 

19.5.2020 klo 12.00

 

Fondia Oyj tiedotti 22.1.2018 ja 31.1.2018 ruotsalaisen lakitoimisto Jansson & Norin AB:n (J&N) koko osakekannan ostamisesta ja yrityskaupan ehdoista. Kaupan ehtoihin liittyi Fondia Oyj:öön yhdistyneen Ruotsin yksikön liikevaihdon kahden seuraavan vuoden kehitykseen sidottu lisäkauppahinta, joka on maksimissaan noin 0,7 miljoonaa euroa. Summa maksetaan erissä tilikausien 2018 ja 2019 tilinpäätösten valmistuttua. Lisäkauppahinta suoritetaan osakkeiden ja käteisen yhdistelmänä. Lisäkauppahinta tilikauden 2018 osalta maksettiin toukokuussa 2019 ja siitä tiedotettiin 10.5.2019.

Yrityskaupan ehtojen mukainen tilikauden 2019 perusteella maksettava lisäkauppahinta on nyt määritetty. Tilikauden 2019 perusteella maksettava lisäkauppahinta on yhteensä noin 181 466 euroa, josta noin 116 138 euroa suoritetaan käteisenä toukokuun 2020 aikana.

Lisäksi Fondia Oyj:n hallitus on päättänyt lisäkauppahinnan osakkeilla suoritettavasta osuudesta, joka toteutetaan suunnatulla osakeannilla J&N:n entisille kahdelle osakkeenomistajalle yhtiökokouksen 27.4.2020 antaman valtuutuksen perusteella. Suunnatussa annissa Fondia Oyj tarjoaa merkittäväksi yhteensä 8 197 Fondia Oyj:n uutta osaketta merkintähintaan 7,97 euroa/osake. Merkintähinta perustuu kaupan ehtoihin ja osakekohtainen merkintähinta vastaa Fondia Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun kurssin keskiarvoa ajanjaksolla 1.10.2019 – 31.3.2020 Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Uusien osakkeiden merkintähinta maksetaan kuittaamalla merkitsijöiden lisäkauppahintasaatavaa vastaan. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Fondia Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uusien osakkeiden antamisen seurauksena Fondia Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 3 944 168 osakkeeseen. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja Euroclear Finlandiin arviolta toukokuun 2020 loppuun mennessä sekä listataan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle viipymättä osakkeiden rekisteröimisen jälkeen. Annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka on voimassa 50 %:lle osakkeista kuuden kuukauden ajan osakkeiden merkinnästä ja lopuille osakkeille 12 kuukauden ajan osakkeiden merkinnästä.

Lisäkauppahinnan maksulla ei ole vaikutusta Fondia Oyj:n tulokseen.

Fondia Oyj

Lisätietoja:

Leena Hellfors, toimitusjohtaja, Fondia Oyj

puh. 020 7205 698

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

FONDIA LYHYESTI

 

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 20,2 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 160 työntekijää.

www.fondia.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet




Tilaa