Kesätyöntekijöiden tapaturmien torjunta alkaa perehdyttämisestä

IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY TIEDOTE 1.7.2004 Kesätyöntekijöiden tapaturmien torjunta alkaa perehdyttämisestä Heinäkuussa sattuu työpaikkakuolemia tehtyyn työmäärään nähden eniten liukkaiden talvikuukausien jälkeen. Kesätöissä on paljon kokemattomia nuoria. Kesätyöntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu jokaisen työnantajan velvollisuuksiin. Kesätyöntekijät tarvitsevat riittävästi perehdyttämistä ja tietoa työn vaaroista tehdäkseen työnsä oikein ja turvallisesti. - Kesätyöntekijöille pitää varmistaa riittävästi tukea kokeneilta työntekijöiltä. Työnantajan tulee muistaa, että nuorten valmiudet työhön eivät ole samalla tasolla kuin pidempään työssä olleilla, korostaa työturvallisuusasiantuntija Juha Rantanen If Vahinkovakuutusyhtiöstä. - Tyypillisiä kesätyötapaturmia ovat muun muassa putoaminen tikapuilta, kaiteettomalta työtasolta tai aukosta, käsien jääminen liikkuvan koneenosan väliin, jalkojen vammautuminen trukin tai ruohonleikkurin ajaessa päälle tai kompastuminen kulkutielle jääneeseen esineeseen. Turvallisuus ja huolellisuus ennen kaikkea Kesätyöntekijän on itse hyvä muistaa varovaisuus ja huolellisuus. - Esimerkiksi kiire ei saa kiilata turvallisuuden ja huolellisuuden edelle ainakaan siinä määrin, että oma tai toisen turvallisuus ja terveys vaarantuu. Jos kesätyöntekijä on vähänkin epävarma siitä, mitä saa tehdä tai miten jokin työ tehdään, on asiaa kysyttävä esimieheltä tai toiselta kokeneemmalta työntekijältä. Kesätyöntekijän ei tarvitse tietää kaikkea eikä hän voikaan tietää, Rantanen muistuttaa. Nuorta alle 18-vuotiasta ei saa käyttää työhön, joka on hänen ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen vahingollista. Työnantajan on lisäksi huolehdittava, että työ ei vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin työntekijän ikään ja voimiin nähden on kohtuullista. Nuoren työntekijän työaika ei saa myöskään ylittää yhdeksää työtuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa. Alle 16-vuotias ei saa työssä käyttää moottorikäyttöistä ruohonleikkuu- tai muuta puutarhakonetta. Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asetuksessa (128/2002) on esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille vaarallisista töistä. Asetuksessa luetellaan esimerkiksi mekaanisia, kemiallisia ja sähköisiä vaaratekijöitä sekä ruumiillisen liikarasituksen aiheuttamia riskejä. Nuoria varten perehdyttämisohjelma Työterveyslaitoksen julkaisemassa Nuorten kesätyöntekijöiden perehdyttäminen -tietokortissa luetellaan perehdyttämisen pääkohtia. Ennen työn aloittamista esitellään koneet, laitteet ja työvälineet sekä niiden oikea käyttö ja käynnistetään perehdytysohjelma, jota muokataan tarvittaessa. - Perehdyttämistä jatketaan työn ohessa ja työjakson päätyttyä perehdytyksen onnistumista arvioidaan yhdessä työntekijän kanssa, Rantanen muistuttaa. Työnantajille hän suosittelee suunnitelmaa kesätyöntekijän perehdyttämisohjelmaksi sekä muistilistaa siitä, mitkä asiat otetaan kesätyöntekijän kanssa esille, missä vaiheessa ja kuka ohjelmasta vastaa. - Perehdyttäminen auttaa kesätyöntekijää käytännön työssä. Työn laatu ja työteho paranevat, kun työtehtävät opitaan nopeammin. Samalla virheet, tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät. Myös työhön ja työyhteisöön asennoidutaan myönteisesti silloin kun perehdyttäminen on hoidettu hyvin, Rantanen toteaa. If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa 4,3 miljardin euron maksutulolla. Henkilöstön määrä on noin 7000, josta lähes 2300 työskentelee Suomen Ifissä. If maksoi viime vuonna yli 720 000 korvausta eli keskimäärin 3300 korvaussuoritusta joka työpäivä. Henkilövahinkojen osuus korvauksista on yli puolet. Yhteydet: Tiedottaja Carola Bäckström, puh. 010 514 2363, 050 371 1748, carola.backstrom@if.fi, www.if.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT00340/wkr0001.pdf

Yrityksestä

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifissä on 6 900 työntekijää ja yhtiö kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa

Liitteet & linkit