Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003 ja

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003 ja 2. neljänneksen tulos * Liikevoitto tammi-kesäkuussa 1 137 miljoonaa Ruotsin kruunua (- 1 573) * Yhdistetty kulusuhde 103,0 % (107,8 %) * Toimintakulusuhde 27,1 % (29,9 %) * Sijoitustoiminnan nettotuotto 2 101 miljoonaa kruunua, käyvin arvoin 2 023 miljoonaa kruunua * Sijoitustuotto 2,8 % (vuositasolla 5,6 %) * Vakuutustoiminnan rahavirta 5 101 miljoonaa kruunua IF-KONSERNIN TULOS 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 MSEK /2003 /2002 /2003 /2002 /2002 Vakuutusmaksutulo 8 569 8 891 24 447 23 493 38 136 Tulos ennen veroja 853 -1 114 1 137 -1 573 -2 080 Vakuutustekninen tulos1) 421 189 580 -129 321 Yhdistetty kulusuhde 101,0 % 104,4 % 103,0 % 107,8 % 106,1 % 1) Vakuutusliikkeen tulos ja vastuuvelalle laskettu riskitön korkotuotto. Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus: "If-konserni käynnisti vuoden 2002 alussa kaksivuotisen tervehdyttämisohjelman, joka jatkuu vielä puolen vuoden ajan. Ohjelman toteuttamista jatketaan suunnitelman mukaisesti, ja sen tulokset ovat olleet tavoitteiden mukaisia: tammi-kesäkuun 2003 yhdistetty kulusuhde oli 103,0 prosenttia (107,8 %). Osakemarkkinoiden elpymisen seurauksena myös konsernin tulos oli tyydyttävä. Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 1 137 miljoonaa kruunua (-1 573). Tulos edisti osaltaan substanssiarvon kasvua ja vahvisti tasetta. Vakuutustoiminnan osalta on ilahduttavaa todeta, että tulos on jatkuvasti parantunut niin Henkilöasiakkaat-, Yritysasiakkaat- kuin Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueellakin. Vakuutustekninen tulos on kohentunut vuoden 2002 toisesta neljänneksestä alkaen ja oli huhti- kesäkuussa 421 miljoonaa kruunua (189). Kaikki tulokseen vaikuttavat tekijät kuten kustannukset, keskimääräiset vakuutusmaksut ja -korvaukset sekä vahinkotiheys ovat kehittyneet myönteisesti ja normaalin kausivaihtelun mukaisesti. Uskomme, että tervehdyttämisohjelmaan sisältyvät toimenpiteet kuten maksujen tarkistukset, kustannusten alentaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen tuottavat toivottuja tuloksia myös jatkossa. Vuoden 2003 alkupuoliskolla suurvahinkokehitys oli hieman odotettua parempi, ja huhti-kesäkuussa suurvahinkoja ja säästä aiheutuneita vahinkoja kirjattiin suhteellisen vähän. Samalla jouduimme kuitenkin vahvistamaan edellisten vuosien vahinkoihin liittyviä varauksia joissakin vakuutuslajeissa, erityisesti liikennevakuutuksessa. Meri ja energia -yksikössä uskomme katkaisseemme kaikki merkittävät asbestivahinkoihin liittyvät sopimukset. Tämän jälkeen Ifin aktiivisessa liikkeessä ei ole enää merkittäviä asbestiin liittyviä riskejä. Yleinen kustannustietoisuus ja tehostettu kulujen seuranta ovat tuottaneet tulosta, ja niiden odotetaan pienentävän kuluja myös jatkossa. Kustannukset vähenivät tarkastelujaksolla edelleen kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja erityisesti tietotekniikkakulut ja konsulttipalkkiot pienenivät, usein nimenomaan pohjoismaisten synergiaetujen ansiosta. Myös henkilöstövähennykset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että toimintakulusuhde laski huhti-kesäkuussa 26,8 prosenttiin (29,0 %). Sijoitustoiminnassa on otettu käyttöön alhaisen riskin strategia, joka johti tyydyttävään 2,8 prosentin tuottoon. Osakesijoitusten osuus kaikista sijoituksista oli huomattavan pieni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinoiden volatiliteetin vähennyttyä vuoden toisella neljänneksellä osakesijoituksia lisättiin vähitellen kohti vertailuallokaatiota. Joukkovelkakirjalainojen korot laskivat, minkä seurauksena korkosijoitusten tuotto kehittyi suotuisasti. Markkinatuottojen kohennuttua kesän myötä pidensimme duraatioita jonkin verran. Saimme myös valmiiksi konsernin pohjoismaisen sijoitussalkun varainhoitoon liittyvät palvelusopimukset, jotka lisäävät säästöjä ja asiantuntemusta. Uudet varainhoitajat aloittavat työnsä syksyn aikana. Syksyllä seuraamme, miten sijoitus- ja jälleenvakuutusmarkkinat kehittyvät, sillä ne ovat pohjoismaiselle ensivakuutustoiminnalle tärkeitä tekijöitä. Tulevaan markkinakehitykseen liittyy epävarmuutta. Olenkin tyytyväinen huhti-kesäkuun tulokseemme, joka antaa meille erinomaiset toimintaedellytykset myös jatkossa. Markkinajohtajana If soveltaa asianmukaista riskivalintaa ja vakuutusehtoja, joissa otetaan huomioon myös pitkän aikavälin kannattavuustavoitteet. Ifin koon luoman kilpailuedun ansiosta kehitämme jatkuvasti tuote- ja palvelukonseptejamme. Pohjoismaiden johtavana vahinkovakuuttajana olemme osaltamme luomassa turvallisuutta ja vakautta toiminta-alueellamme." Konsernin tulos Vakuutusmaksutuotot olivat huhti-kesäkuussa 8 673 miljoonaa kruunua (8 264 milj. kruunua). Vakuutustekninen tulos oli 421 miljoonaa kruunua (189 milj. kruunua). Korvauskulut olivat -7 076 miljoonaa kruunua (-6 912 milj. kruunua) ja liikekulut -1 688 miljoonaa kruunua (-1 717 milj. kruunua). Tulos ennen veroja oli 853 miljoonaa kruunua (-1 114 milj. kruunua). Huhti-kesäkuun riskisuhde oli 74,2 prosenttia (75,4 %) ja toimintakulusuhde 26,8 prosenttia (29,0 %). Yhdistetty kulusuhde oli 101,0 prosenttia (104,4 %). Tammi-kesäkuun vakuutusmaksutuotot olivat 17 345 miljoonaa kruunua (16 017 milj. kruunua). Vakuutustekninen tulos oli 580 miljoonaa kruunua (- 129 milj. kruunua). Korvauskulut olivat -14 420 miljoonaa kruunua (-13 749 milj. kruunua) ja liikekulut -3 446 miljoonaa kruunua (-3 511 milj. kruunua). Liikevoitto oli 1 137 miljoonaa kruunua (-1 573 milj. kruunua). Tammi-kesäkuun riskisuhde oli 75,9 prosenttia (77,9 %) ja toimintakulusuhde 27,1 prosenttia (29,9 %). Yhdistetty kulusuhde oli 103,0 prosenttia (107,8 %). Yhteydet Suomessa Anja Talasmo, puh. 010 514 4027, 0500 507 793 Lisätiedot Helena Dyrssen, puh. +46 70 529 23 35 Yhdistetty verkko- ja puhelinkonferenssi järjestetään 12.8.2003 klo 16.30 Keski-Euroopan aikaa (Suomen aika -1 h). Lisätietoja sisältävä englanninkielinen kutsu sekä osavuosikatsaus ja liitteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi osoitteessa www.if- insurance.com. lukuihin. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00050/wkr0001.doc The full release http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/12/20030812BIT00050/wkr0002.pdf The full release

Yrityksestä

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifissä on 6 900 työntekijää ja yhtiö kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa