Rattijuoppo voi joutua kolarikorvausten maksajaksi

IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Rattijuoppo voi joutua kolarikorvausten maksajaksi Rattijuopolta, hurjastelijalta ja autovarkaalta voidaan periä takaisin kolarista aiheutuneet liikennevakuutuskorvaukset. Edessä voi olla kolariin syyllisen elinikäinen velkavankeus. Suomen liikennevakuutuslainsäädännön mukaan liikennevakuutuksesta korvataan sekä kolarin osapuolten henkilövahingot että syyttömän osapuolen ajoneuvon saamat vauriot. Vakuutuksen korvauspiiri on siis laaja. Mutta mitä vakuutuspykälät sanovatkaan tilanteesta silloin, kun kolarin aiheuttaa esimerkiksi törkeään rattijuoppouteen syyllistynyt kuljettaja? "Vakuutusyhtiö korvaa syyttömille osapuolille koituneet vahingot, mutta perii ne sitten takaisin syylliseltä. Joissakin tapauksissa syyllisen maksukyky voi mennä niin kriittiseen tilaan, että edessä on elinikäinen velkavankeus", vastaa korvauspäällikkö Matti Reini If Vahinkovakuutuksesta. Laki vakuutuskorvausten takaisinperinnästä on sama, jos vahinko aiheutetaan tahallaan, törkeällä tuottamuksella tai ajoneuvoa luvattomasti käytettäessä. Tämä tarkoittaa sitä, että törkeään liikenteen vaarantamiseen tai autovarkauteen syyllistyvät kolarin aiheuttajat voivat joutua maksamaan takaisin vakuutusyhtiön syyttömälle osapuolelle korvaamat vahingot. Reini kertoo havainneensa, että takaisinperintä tulee varsinkin nuorille kuljettajille täytenä yllätyksenä, vaikka asiasta on kerrottu esimerkiksi autokoulun oppitunneilla. "Kattavan liikennevakuutusturvan poikkeuksia ovat tilanteet, joissa vahinkoa on ikään kuin hakemalla haettu. Yksikin ryyppy voi olla liikaa, joten asiasta kannattaa kertoa nuorille riskikuljettajille", Reini ehdottaa. Keskustelu rattijuoppouden riskeistä on ajankohtainen, kun alkoholia saa tuoda entistä enemmän EU:hun liittyneestä Virosta. Vaikutuksia on paikallaan tarkastella myös liikennevahinkojen ja vakuutusturvan näkökulmasta. "Kuljettaja, joka on syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen, menettää oikeutensa oman ajoneuvon vakuutuksen liikennevahinkokorvaukseen. Lievemmissä tapauksissa korvausta alennetaan. Myös törkeällä tuottamuksella onnettomuuden aiheuttanut kuljettaja joutuu maksamaan oman loukkaantumisensa hoidot", Reini kertoo. Matkustaja sen sijaan saa pääsääntöisesti korvauksen sairaanhoitokuluista ja ansionmenetyksistä täysimääräisinä vakuutusyhtiöltä, joka voi periä korvaukset takaisin rattijuopolta. Törkeä rattijuopumus ja törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen johtavat korvauksen epäämiseen myös vapaaehtoisessa autovakuutuksessa. Riskikuljettajat ovat alle 40-vuotiaita Kuolonkolariin joutuneista kuljettajista joka kymmenes rikkoi samanaikaisesti useaa eri sääntöä. He ajoivat turvavyö auki humalassa ylinopeutta, ja heille oli jo aikaisemmin langetettu vähintään yksi liikennerangaistus. Tiedot käyvät ilmi Turun yliopiston tutkijan Inkeri Salon ja professori Esko Keskisen tekemästä tutkimusraportista "Riskikuljettajat ja kuljettajan riskit". Raportissa on käytetty tutkijalautakuntien kokoamaa aineistoa vuosien 1990-2001 moottoriajoneuvojen kuolonkolareissa mukana olleista lähes 5000 kuljettajasta. Raportin mukaan riskikuljettajat ovat alle 40-vuotiaita ja heidän onnettomuutensa keskittyvät alemman tieverkon teille ja viikonloppujen ilta- ja yötunteihin. Useimmiten heidän ajonsa on huviajelua. Lisätiedot ja yhteydet: viestintä, Anja Talasmo, puh. 0500 507 793 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/11/20040511BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/11/20040511BIT00400/wkr0002.pdf

Yrityksestä

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifissä on 6 900 työntekijää ja yhtiö kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa