Vuoden 2002 3. neljänneksen tulos

Report this content

Lähetämme uudelleen Ifin suomenkielisen tulostiedotteen, josta on poistettu aikaisemmin lähetetyn tiedotteen otsikkoon valitettavasti jäänyt Luonnos-sana. Ystävällisin terveisin If, konserniviestintä Vuoden 2002 3. neljänneksen tulos - Ydinliiketoiminnan vahvistuminen jatkunut - Yhdistetty kulusuhde 106,3 % (108,7 % pro forma), 3. neljänneksellä 103,6 % (107,5 % pro forma) - Kustannussuhde 28,9 % (29,8 % pro forma) - Sijoitustuotto heikko, virallinen tulos -532 miljoonaa Ruotsin kruunua, käyvin arvoin 189 miljoonaa kruunua - Liiketulos - 2 749 miljoonaa kruunua - Sijoitustuotto 0,3 % (vuotuinen tuotto 0,4 %) - Vakuutustoiminnan nettokassavirta 1 867 miljoonaa kruunua - Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden yhdistetty kulusuhde on Suomessa 104,7 % (Ruotsin kirjanpitokäytännön mukaan) IF-KONSERNIN 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 TULOS 2002 2001 2002 2001 2001 pro forma pro forma pro forma Vakuutusmaksutu 7 555 6 903 31 048 27 489 34 700 lo Liikevoitto, 397 155 494 324 -1 248 sis. normalisoidut sijoitukset(1)1 ) Liikevoitto(2)2 -1 103 ei -2 749 ei ei ) saatavilla saatavilla saatavilla Yhdistetty 103,6 % 107,5 % 106,3 % 108,7 % 113,1 % kulusuhde 1) Virallisen tuloksen lisäksi If ilmoittaa sijoitusten normalisoituun tuottoon perustuvan liikevoiton sekä virallisen sijoitustuottoihin perustuvan liikevoiton. Tätä menetelmää käytetään siksi, että osakesijoitukset on arvostettu markkina-arvoon taseessa ja arvonmuutokset on kirjattu täysimääräisesti tuloslaskelmaan, jolloin osakkeiden tuottojen lyhyen aikavälin heilahtelut vaikuttavat viralliseen liikevoittoon. Vuoden 2002 kolmannen neljänneksen sijoitusten normalisoitujen tuottojen laskenta perustuu Ifin käyttämään sijoitusjakaumaan, jolloin sijoitustuotto-oletus kiinteätuottoisille sijoituksille on 5,0 prosenttia, osakkeille 7,7 prosenttia ja muille sijoituksille 6,1 prosenttia. 2) Todelliset luvut vuodelta 2001 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2002 todellisiin lukuihin, tammikuussa 2002 toteutetun Sammon vahinkovakuutuksen ja Ifin fuusion vuoksi. Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus: "Vakuutustoiminnan merkittävä vahvistuminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Määrätietoiset pyrkimyksemme kustannusten leikkaamiseksi kaikessa toiminnassa ovat johtaneet merkittävään kustannusten alenemiseen verrattuna vuoteen 2001. Tämä parantaa kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme. Asiakkaillamme on oikeus vaatia sisäistä tehokkuutta yhdistettynä erinomaiseen palveluun, ja aion myös jatkossa korostaa kustannustietoisuutta jokaisella liiketoiminnan osa- alueella. Vakuutuksien hinnoittelussa on päästy sopivalle tasolle suuressa osassa vakuutuskantaa. Muutamiin yleisiin maksutarkistuksiin on tarvetta, korvausinflaatiosta eli korvauskulujen kasvusta johtuvien korotusten lisäksi. Vakuutustekninen tulos, mukaan lukien vakuutustoiminnalle kohdistettu sijoitustuotto eli riskitön korkotuotto yhdistettynä vakuutustoiminnan tulokseen, on positiivinen kolmannella vuosineljänneksellä, kuten myös ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. 104 miljoonan Ruotsin kruunun vakuutustekninen tulos vuoden yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta on seurausta vakuutuskannan kohentumisesta ja yhdistetystä kulusuhteesta, joka oli yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta 106,3 % ja kolmannella vuosineljänneksellä 103,6 %. Kustannustehokkuus, oikeudenmukainen hinnoittelu ja huolellinen riskivalinta ovat vaikuttaneet eniten ydinliiketoiminnan vahvistumiseen. Kausivaihteluista johtuen tilikauden vakuutustoiminnan tuloksen odotetaan olevan linjassa yhdistettyyn kulusuhteeseen ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta, edellyttäen että suurvahinkojen määrä pysyy kohtuullisena. Voimme myös todeta, että Ifin koko ja sen maantieteellinen laajentuminen tuovat vakautta vakuutustoiminnan kokonaistulokseen. Eri maiden vakuutussuhdanteet ja suurvahinkojen korvausmenot yleensä tasapainottavat toisiaan. Kustannussäästöt tietotekniikassa nousevat vähintään 150 miljoonaan Ruotsin kruunuun vuoden loppuun mennessä. Nämä säästöt saavutetaan valvomalla tarkasti kustannuksia sekä hyödyntämällä synergiaetuja projektien päällekkäisyyksiä välttämällä. Henkilöstömäärän väheneminen on syyskuun lopulla jo ylittänyt tilikauden vähentämistarpeen, joka on 300 henkilöä. Toimenpiteet on kohdistettu pääosin hallinto- ja tukitoimintoihin, joten ne eivät vahingoita asiakaspalvelua. Uudistamalla palvelu- ja hankintasopimuksia on merkittävästi säästetty kustannuksia ilman, että sillä olisi ollut kielteistä vaikutusta palvelutasoon. Osakemarkkinat eivät tervehtyneet vuosineljänneksen aikana ja sijoitustoiminnan tuotot ovat pysyneet hyvin heikkoina. Vuosineljänneksen alussa vähennettiin osakesijoituksia ja lokakuussa jatkettiin sijoitusriskien pienentämistä. Seuraavien kuukausien aikana uudistetaan merkittävä osa vakuutuksista vuodelle 2003. Jatkamme toimenpiteitämme palvellaksemme asiakkaitamme luomalla turvallisuutta ja vakautta sekä tunnistamalla riskejä. Samanaikaisesti sovellamme johdonmukaisesti tiukkoja vastuuvalintakriteerejämme ja korostamme oikeudenmukaista hinnoittelua." Osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi osoitteessa www.if-insurance.com. YHTEYDET SUOMESSA Anja Talasmo, puh. 010 514 4027 LISäTIETOJA Helena Dyrssen, puh: +46 8 788 23 35 Puhelinkonferenssi järjestetään 13.11.2002 klo15.00 Ruotsin aikaa. Lisätietoja sisältävä englanninkielinen kutsu on julkaistu Internet-osoitteessa www.if- insurance.com. Konsernin avainluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 Milj. SEK 2002 2001(1) 2002 2001(1) 2001(1) pro forma pro forma pro forma Vakuutusmaksutuotto 8 435 7 630 24 21 775 30 271 452 Korvauskulut -7 -6 713 -20 -19 015 -27 409 029 778 Liikekulut -1 -1 488 -5 -4 662 -6 815 713 224 Vakuutusliikkeen tulos -307 -571 -1 -1 902 -3 953 550 Vakuutustekninen tulos 233 -16 104 -373 -1 971 Sijoitustoiminnan -607 ei -532 ei ei nettotuotto saatavilla saatavilla saatavilla Liiketulos(2) -1 ei -2 ei ei 103 saatavilla 749 saatavilla saatavilla Sijoitustoiminnan 893 926 2 711 2 715 3 619 normalisoitu tuotto(3) Liikevoitto, sis. 397 155 494 324 -1 248 normalisoidut sijoitukset(3) Vahinkosuhde 83,3 88,0 % 85,0 87,3 % 90,6 % % % Liikekulusuhde 20,3 19,5 % 21,3 21,4 % 22,5 % % % Yhdistetty kulusuhde 103,6 107,5 % 106,3 108,7 % 113,1 % % % Kustannussuhde() 26,9 27,5 % 28,9 29,8 % 30,4 % % % (1) Pro forma ml. Sammon vahinkovakuutus. (2) Todelliset luvut vuodelta 2001 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2002 todellisiin lukuihin, tammikuussa 2002 toteutetun Sammon vahinkovakuutuksen ja Ifin fuusion vuoksi.. (3) Virallisen tuloksen lisäksi If ilmoittaa sijoitusten normalisoituun tuottoon perustuvan liikevoiton sekä virallisen sijoitustuottoihin perustuvan liikevoiton. Tätä menetelmää käytetään siksi, että osakesijoitukset on arvostettu markkina-arvoon taseessa ja arvonmuutokset on kirjattu täysimääräisesti tuloslaskelmaan, jolloin osakkeiden tuottojen lyhyen aikavälin heilahtelut vaikuttavat viralliseen liikevoittoon. Vuoden 2002 kolmannen neljänneksen sijoitusten normalisoitujen tuottojen laskenta perustuu Ifin käyttämään sijoitusjakaumaan, jolloin sijoitustuotto-oletus kiinteätuottoisille sijoituksille on 5,0 prosenttia, osakkeille 7,7 prosenttia ja muille sijoituksille 6,1 prosenttia. (4) Liikekulujen ja korvauskäsittelykustannusten suhde vakuutusmaksutuottoon. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT00410/wkr0002.pdf