VUOKRATYOVOIMAN TAPATURMAT HALLINTAAN

IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY 13.9.2004 VUOKRATYOVOIMAN TAPATURMAT HALLINTAAN Korkea työtapaturmataajuus useissa vuokratyövoimaa välittävissä yrityksissä havahdutti If Vahinkovakuutusyhtiön käynnistämään viime vuonna hankkeen työturvallisuuden kehittämiseksi vuokratyövoimaa käytettäessä. Hankkeeseen tuli mukaan myös EU. - Vuokratyövoiman käyttö erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on yleistynyt voimakkaasti keinona hallita suhdannevaihteluja. Vuokratyövoiman käyttö aiheuttaa uudenlaisia työturvallisuusongelmia, jotka näkyvät tapaturmatilastoissa, kertoo työturvallisuusasiantuntija Kristiina Juvas If Vahinkovakuutusyhtiöstä. - Projektin tarkoituksena on ollut kartoittaa vuokratyövoiman käyttöön liittyvät työturvallisuusriskit sekä löytää ja kehittää hyviä käytäntöjä työturvallisuuden parantamiseksi. If on toteuttanut projektin yhteistyössä sekä vuokratyövoimaa välittävien että sitä käyttävien yritysten kanssa. Pää yhteistyökumppaneina ovat olleet Suomen Varamiespalveluyhtiö Oy, Hartela OY, Katepal Oy ja Nestle Oy Lastenruokatehdas. Projektiin on saatu osarahoitus Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirastolta (European Agency for Safety and Health at Work). Kartoitus toi esille mm. seuraavia kehittämistä edellyttäviä alueita: · sopimuskäytännöissä on puutteita · puutteellinen tiedonkulku osapuolten välillä · epäselvyydet työturvallisuusvastuista · perehdyttämisprosessin heikkoudet · puutteita työterveyshuollon järjestämisessä · Esimerkkeinä työturvallisuutta parantavista käytännöistä Kristiina Juvas mainitsee Työturvallisuuskortti-koulutuksen järjestämisen kaikille uusille työntekijöille, jotka tulevat työvoimaa välittävän yrityksen kirjoille ja jotka ovat aikeissa sijoittua erityisesti teollisuuden ja rakennusalan työtehtäviin. - Koulutus olisi suositeltava myös muihin töihin hakeutuville. Sopimusten osalta on tärkeää, että ne tehdään kirjallisena. Sopimusvaiheeseen tulee liittää myös työturvallisuusvastuiden läpikäyminen työvoimaa välittävän ja vuokraavan yrityksen välillä. Konkreettisia ehdotuksia hyviksi käytännöiksi vuokratyövoiman riskien hallintaan esitellään myös 21.9.2004 järjestettävässä avoimessa seminaarissa If Vahinkovakuutusyhtiön tiloissa Helsingissä sekä Ifin ja myöhemmin myös Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston nettisivuilla. (www.if.fi => Yritysasiakkaat => Riskienhallinta => Työvoiman vuokraus ja www.agency.osha.eu.int). Lisätiedot ja yhteydet: Kristiina Juvas, työturvallisuusasiantuntija, puh. 010 514 2638, 050 424 2638, kristiina.juvas@if.fi Anja Talasmo, viestintäpäällikkö, puh. 010 514 4027, 0500 507 793, anja.talasmo@if.fi www.if.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/13/20040913BIT00210/wkr0001.pdf

Yrityksestä

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, jolla on noin 3,6 miljoonaa asiakasta Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Ifissä on 6 900 työntekijää ja yhtiö kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa

Liitteet & linkit