Fortum ostaa 12,5 % Pietarin tuotantoyhtiöstä

Pörssitiedote

Fortum on tänään ilmoittanut ABN AMRO Finance ZAO:lle, että se tulee käyttämään oikeutensa ostaa noin 12,5 prosenttia Pietarin tuotantoyhtiöstä, OAO St. Petersburg Generating Companysta, noin 120 miljoonalla eurolla. Osto-oikeus perustuu ABN AMROn ja Fortumin väliseen sopimukseen, jonka mukaan kauppa toteutuu kun Venäjän kilpailuviranomainen on antanut siihen luvan.

Pietarin tuotantoyhtiö vastaa Pietarin ja ympäröivän alueen sähköntuotannosta sekä lämmöntuotannosta ja -toimittamisesta. Yhtiön sähköntuotanto on noin 12 TWh vuodessa ja lämmöntuotanto noin 25 TWh vuodessa. Fortumin koko sähköntuotanto vuonna 2005 oli 52,3 TWh ja lämmöntuotanto 25,1 TWh.

Pietarin tuotantoyhtiö syntyi, kun alueellisen energiayhtiö Lenenergon tuotanto eriytettiin yhtiön muusta liiketoiminnasta osana Venäjän sähköreformia. Reformin osana Lenenergon ja kahden muun luoteisvenäläisen energiayhtiön, Kolenergon ja Karelenergon, yhtiöitetyt tuotantolaitokset sulautetaan Territorial Generation Company 1 -yhtiöksi (TGC-1). Kaupan toteutuessa Fortumin osuus TGC-1:ssä nousee runsaaseen 25 prosenttiin, kun aiempi runsas 18 prosentin omistus luetaan mukaan.

Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Kari Kautinen, johtaja, +358 (0)50 45 32174 tai +7 812 9048282

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa