FORTUM TIUKENTAA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖTAVOITTEITAAN

Fortum uskoo, että sen vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen – etenkin ilmastomyötäiseen tuotantoon – on yhtiölle menestystekijä. Tätä silmällä pitäen Fortum on asettanut itselleen uudet, entistä tiukemmat lyhyen aikavälin tavoitteet sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöille.

Fortumin pitkän aikavälin tavoite Euroopan unionissa on pitää päästöt alan parhaiden eurooppalaisten yhtiöiden tasolla.

Sähköntuotannossa uusi tavoite on alentaa hiilidioksidin ominaispäästöjen viiden vuoden keskiarvo alle 80 grammaan kilowattituntia kohti (g/kWh) vuoteen 2020 mennessä. Aiempi vastaava tavoite oli 120 g/kWh. EU25-alueella toimivien sähköntuottajien ominaispäästöjen keskiarvo on ollut viime vuosina noin 400 g/kWh.

Lämmöntuotannossa Fortumin tavoitteena on alentaa päästöjä kullakin kaukolämpöalueella ainakin 10 % vuoden 2006 arvosta vuoteen 2020 mennessä.

EU:n ulkopuolella Fortum on sitoutunut parantamaan voimaloidensa energiatehokkuutta ja alentamaan siten ominaispäästöjä.

"Fortumilla on vahvat näytöt alhaisen päästötason sähköntuottajana. Ilmaston lämpenemisen uhka on kuitenkin todellinen, ja haluamme olla osa ratkaisua eikä vain ongelmaa. Siksi meidän tulee pyrkiä kehittymään yhä paremmiksi. Olen hyvin tyytyväinen uusiin, entistä tiukempiin hiilidioksiditavoitteisiimme, sillä niitä tarvitaan ohjaamaan toimintaamme lähiaikoina. Vielä lisää toimenpiteitä luonnollisestikin tarvitaan ja niitä tullaan toteuttamaan sitä mukaa kuin uutta ympäristöystävällistä tekniikkaa kehitetään", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius.


Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Carola Teir-Lehtinen, viestintäjohtaja, 050 452 4118

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa