Suomen Kilpailuvirasto jatkaa Fortumin E.ON Finland Oyj:n osakkeiden oston käsittelyä

E.ON Nordic AB ja Fortum allekirjoittivat 2.2.2006 sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa kaikki E.ON Nordicin omistamat E.ON Finland Oyj:n osakkeet. Kaupan tullessa voimaan myös Espoon kaupungin ja Fortumin 18.1.2006 allekirjoittama sopimus koskien Espoon kaupungin omistamia E.ON Finlandin osakkeita astuu voimaan. Näiden osakekauppojen myötä Fortum saa omistukseensa osakemäärän, joka oikeuttaa 99,8 %:n osuuteen E.ON Finlandin osakemäärästä ja äänivallasta. Kaupan voimaantulo edellyttää Kilpailuviraston hyväksyntää. Kilpailuvirasto on 3.3.2006 ilmoittanut, että se aloittaa E.ON Finland Oyj:n osakkeiden oston jatkokäsittelyn. Jatkokäsittely voi kestää enintään kolme kuukautta. Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen viestintäjohtaja Lisätietoja: Kehitysjohtaja Timo Karttinen, puh 050 453 6555 Viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen, puh 050 452 4118 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa