Täydennys tarjousasiakirjaan koskien Fortum Oyj:n lunastustarjousta Fortum Espoo Oyj:n osakkeista

Pörssitiedote

Täydennys tarjousasiakirjaan koskien Fortum Oyj:n lunastustarjousta Fortum Espoo Oyj:n osakkeista Fortum Oyj (Fortum) on 30.6.2006 julkistanut Fortum Espoo Oyj:n (Fortum Espoo) osakkeita koskevan lunastustarjouksen. Lunastustarjous alkoi ehtojensa mukaisesti 4.7.2006. Fortum Espoo on tänään julkistanut liitteenä olevan osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.–30.6.2006. Fortum Espoon osakkeita koskevan Fortumin lunastustarjouksen 29.6.2006 päivättyä tarjousasiakirjaa täydennetään tällä tiedotteella (liitteineen). Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen Viestintäjohtaja Lisätietoja: Viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen, puh. 050 45 24118 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa

Liitteet & linkit