Välimies nimetty Fortum Espoo Oyj:n osakkeita koskevassa lunastusmenettelyssä

PÖRSSITIEDOTE

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on nimennyt asianajaja Raimo Seppälän ainoaksi välimieheksi Fortum Espoo Oyj:n (Fortum Espoo) vähemmistöosakkeita koskevassa lunastusmenettelyssä. Välimiehen tehtävänä on ratkaista muiden kuin Fortumin omistuksessa olevien Fortum Espoon osakkeiden lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskevat mahdolliset erimielisyydet. Fortum ilmoitti 26.6.2006, että sen omistus Fortum Espoon osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt 90 prosenttia ja Fortumille on siten syntynyt osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen oikeus lunastaa Fortum Espoon vähemmistöosakkeenomistajien omistamat Fortum Espoon osakkeet. Fortum on 28.6.2006 ilmoittanut Fortum Espoolle päätöksestään käyttää lunastusoikeuttaan. Fortumin tarjoama lunastushinta on 68,36 euroa osakkeelta. Välimiesoikeus huolehtii siitä, että Fortum Espoon vähemmistöosakkeenomistajia informoidaan lunastusmenettelyn etenemisestä. FORTUM OYJ Carola Teir-Lehtinen Viestintäjohtaja Lisätietoja: Viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen, puh. 050 45 24118 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö sekä lämpö ja höyry. Fortumin kilpailukyky sähkö- ja lämpöliiketoiminnassa perustuu yhteispohjoismaiseen toimintamalliin, jolle on ominaista tehokas toiminta ja laaja asiakaskunta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Helsingin pörssissä.

Tilaa