• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Fortum Group täydentää ilmastotavoitteitaan ja sitoutuu vähentämään arvoketjunsa päästöjä

Fortum Group täydentää ilmastotavoitteitaan ja sitoutuu vähentämään arvoketjunsa päästöjä

Report this content

Fortum ja Uniper sitoutuvat vähentämään arvoketjunsa epäsuoria Scope 3 -päästöjä 35 %:lla vuoden 2021 tasosta viimeistään vuoteen 2035 mennessä. Energiahyödykkeiden osto ja niiden myynti loppukäyttäjille ja jälleenmyyjille on merkittävä osa Fortumin liiketoimintaa. Fortum huomioi myös tästä toiminnasta syntyvät päästöt epäsuorissa kasvihuonekaasupäästöissään. Se aikoo tehdä yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa päästöjen vähentämiseksi.

Scope 3 -tavoite vahvistaa sitoutumistamme saavuttaa kaikessa toiminnassamme hiilineutraalius viimeistään vuonna 2050, ja se on linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa. Kuten aiemmin olemme ilmoittaneet, Fortumin tavoitteena on pienentää Euroopan tuotannon hiilidioksidipäästöjä vähintään 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna (Scope 1 ja 2) ja olla Euroopan toiminnoissa hiilineutraali viimeistään vuoteen 2035 mennessä.

Siirtymä vähähiiliseen energiaan yhteistyökumppaniemme kanssa

”Strategiamme mukaisesti haluamme edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja samalla turvata energian saatavuus. Scope 3 -päästötavoitteemme heijastelee tätä asteittaista siirtymää fossiilisesta energiasta kohti vähäpäästöisempää ja päästötöntä energiaa ja polttoaineiden käyttöä. Ryhdymme toimenpiteisiin yhdessä kumppaniemme kanssa, ja valitsemme toimittajia, joilla on sopivin hiilijalanjälki”, sanoo Nebahat Albayrak, Fortumin yhteiskuntasuhteista, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja.

Fortum Groupilla on hyvät edellytykset hyödyntää energiamuutoksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja samalla hillitä ilmastonmuutosta. Jotta muutos kohti päästötöntä energiajärjestelmää onnistuu, on kestävän kehityksen mukaisen toiminnan, kohtuuhintaisen energian saatavuuden ja toimitusvarmuuden oltava tasapainossa. Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi puhdasta kaasua sekä energian varastointi- ja joustoratkaisuja.

Uniperin operatiivinen johtaja David Bryson toteaa: ”Työskentelemme yhdessä tuottajiemme ja asiakkaidemme kanssa päästöjen vähentämiseksi arvoketjumme alku- ja loppupäässä. Merkittävänä eurooppalaisena energiayhtiönä siirrymme tuoteportfoliossamme vähitellen vähäpäästöisiin ja päästöttömiin ratkaisuihin. Kaasua tarvitaan korvaavaan hiiltä ja mahdollistamaan siirtymä hiilineutraaliin maailmaan. Samalla se takaa sähkön, lämmön ja teollisuuden prosessien toimitusvarmuuden ja tuo joustavuutta energiajärjestelmään.” 

Fortum Groupin suunnitelma hiilestä luopumiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on toteutunut hyvin, ja toimitusvarmuus on pysynyt korkeana. Alle vuodessa olemme ilmoittaneet sulkevamme nopeutetulla tahdilla noin 40 % hiilivoimakapasiteetistamme. Fortum Group sulkee vaiheittain tai poistaa käytöstä noin 8 GW hiiltä käyttävää sähköntuotantokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä.

Yhdessä Uniperin kanssa Fortum on EU:n kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja ja aikoo kasvaa edelleen hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuotannossa. Tavoitteenamme on rakentaa 1,5–2 GW tuuli- ja aurinkoenergian tuotantokapasiteettia vuoteen 2025 mennessä, pääasiassa Euroopassa. Lisäksi osallistumme aktiivisesti aurinko- ja tuulivoiman kehitykseen Venäjällä, jossa yhteisyritysten kanssa yhteenlaskettu uusiutuvan energian portfoliomme on noin 3,4 GW.

Tavoitteiden edistymistä seurataan ja niistä raportoidaan jatkossakin vuosittain.

Scope 1,2 ja 3 -päästöjen määritelmä

Suorat Scope 1 -kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat Fortumin omasta toiminnasta, enimmäkseen energiantuotannosta. Scope 2 -päästöt ovat epäsuoria kasvihuonepäästöjä, jotka aiheutuvat omien tilojemme käyttöön ostetun sähkön ja lämmön tuottamisesta. Epäsuorat Scope 3 -päästöt aiheutuvat muiden osapuolten kasvihuonekaasupäästöistä energian arvoketjussa. Scope 3 -päästöt sisältävät myös välilliset päästöt, jotka syntyvät liikematkustamisesta sekä tavaroiden ja palvelujen hankinnasta.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Fortum
Ulla Rehell, Vice President, Sustainability, ulla.rehell@fortum.com, puhelin: 050 383 9426
Fortum News Desk, +358 40 198 2843, newsdesk@fortum.com

Uniper
Oliver Roeder, Head of Sustainability & Financial Media Communication, oliver.roeder@uniper.energy, puhelin: +49 151 126 58 465

Fact sheet: 

https://www.fortum.com/media/2021/12/fortum-groups-climate-targets-cover-full-value-chain

Fortum ja Uniper
Fortum ja Uniper muodostavat eurooppalaisen energiakonsernin, jonka tavoitteena on mahdollistaa siirtymä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Noin 50 gigawatin sähköntuotantotehomme, laajan kaasun tuonti- ja varastointitoimintamme sekä kansainvälisen trading-liiketoimintamme ansiosta olemme asiakkaillemme luotettava energiakumppani Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Olemme jo nyt Euroopan kolmanneksi suurin CO-vapaan sähkön tuottaja ja myös kasvumme kohdistuu puhtaaseen sähköön, vähähiiliseen energiaan ja tulevaisuuden vetytalouden rakentamiseen. Kehitämme lisäksi ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä ja kaupunkeja vähentämään ympäristöjalanjälkeään. Meillä on yhteensä 20 000 työntekijää ja toimintoja 40 maassa; tämä tarkoittaa osaamista, resursseja ja riittävää läsnäoloa vauhdittamaan energiamurrosta kohti puhtaampaa maailmaa. fortum.fi; uniper.energy   

Tilaa