Fortum ja Ericsson ovat solmineet yhteistyösopimuksen datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämisestä

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.11.2016

 

Fortum ja Ericsson ovat solmineet yhteistyösopimuksen Ericssonin Kirkkonummen
Jorvaksessa sijaitsevan datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämisestä kaukolämpönä.

Ericssonin datakeskus tuottaa tällä hetkellä hukkalämpöä 10 000 – 15 000
megawattituntia vuodessa. Keskuksen suunniteltu kapasiteetin kasvu parin
seuraavan vuoden aikana kasvattaa lämpöpumpuilla talteen otettavan hukkalämmön
määrän yli 20 000 megawattituntiin vuodessa.

Ericssonin datakeskuksesta saatava hukkalämpö vastaa noin 20 % Kirkkonummen
kaukolämpöverkon vuosittaisesta lämmöntarpeesta, eli sillä voidaan kattaa noin
1 000 omakotitalon vuosittainen lämmöntarve.

”Datakeskuksemme IT-kuorma kasvaa jatkuvasti, kun testattavat laitteet ovat yhä
tehokkaampia, joten keskuksen jäähdytystarvekin kasvaa. Sopimuksen mukaan
Fortum siirtää lämpöpumpuilla meidän hukkalämpömme lämmittämään
kirkkonummelaisia koteja. Hukkalämmön kierrättäminen tällä tavalla on todella
järkevää”, toimitusjohtaja Olli Sirkka Ericssonilta kertoo.

”Ericssonin datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen on hyvä esimerkki siitä,
miten aktiivisesti siirrymme kohti hiiliniukkaa kaukolämpöä. Lämpöpumput ovat
energiatehokas ja taloudellinen ratkaisu myös kaukolämpöjärjestelmässä. Niiden
avulla pystytään hyödyntämään alueellisia hukkalämpövirtoja. Tavoitteenamme on,
että Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueella asuvat kaukolämpöasiakkaamme
lämmittäisivät kotejaan hiilineutraalilla kaukolämmöllä viimeistään vuonna
2030”, kehityspäällikkö Ilkka Möttönen Fortumista toteaa.

Ericssonin kanssa solmitussa sopimuksessa Fortum investoi Ericssonin tiloihin
sijoitettaviin lämpöpumppuihin. Pumput jäähdyttävät Ericssonin datakeskusta ja
niiden avulla talteen otettu hukkalämpö siirretään Espoon ja Kirkkonummen
kaukolämpöverkkoon. Myös lämpöpumppujen valinnassa on kiinnitetty huomiota
ympäristöystävällisyyteen, sillä lämpöpumppuihin on valittu uudentyyppinen
kylmäaine HFO1234ze. Vielä tällä hetkellä yleisesti käytössä olevat kylmäaineet
vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen 200 kertaa enemmän kuin tähän projektiin
valittu kylmäaine.

Fortum hyödyntää Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella jo ennestään useiden
eri kohteiden hukkalämpöjä. Suomenojan lämpöpumppulaitoksessa hyödynnetään
jätevesiviemärin hukkalämpöä. Jätevedestä saadaan talteen lämpömäärä, joka
kattaa noin 15 % Espoon kaukolämpötarpeesta. Tiedon ja Elisan datakeskusten
hukkalämmön määrä vastaa noin 1000 omakotitalon vuosittaista lämmöntarvetta.
Valmistumassa olevien Matinkylän metrokeskuksen ja Espoon sairaalan hukkalämpö
riittää noin 250 omakotitalon lämmittämiseen. Soneran rakenteilla olevan Suomen
suurimman datakeskuksen hukkalämmön lasketaan yksistään kattavan lähes 10 %
kaukolämpötarpeesta Espoon alueella.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Ilkka Möttönen, Manager, DHC business development, Fortum, puhelin 045 6791316
Milla Nummenpää, viestintäjohtaja, Ericsson, puhelin 09 2992556/044 2992556

Lisää aiheesta:

 

Kolme visiota kaukolämmöstä Espoossa 

Fortum hyödyntää Soneran uuden datakeskuksen hukkalämmön kaukolämpönä

Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Jo 64 %
sähköntuotannostamme on päästötöntä. Vuonna 2015 liikevaihtomme oli 3,5
miljardia euroa. (Nasdaq Helsinki: FUM1V). www.fortum.com/fi

Tilaa