Fortum ja Espoon kaupunki toteuttavat yhdessä hiilineutraaleja energiaratkaisuja

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.10.2016

 

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sopineet yhteistyöstä energiaratkaisujen
kehittämisessä ja niiden toteuttamisesta Espoossa. Yhteistyöllä tavoitellaan
ratkaisuja, joiden avulla Espoossa käytetyn energian hiilidioksidipäästöt
alenevat merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Osapuolet valmistelevat kuluvan
vuoden loppuun mennessä toimenpideohjelman, jossa määritellään yhteistyön
tarkemmat tavoitteet ja eteneminen. Toimenpiteet koskevat muun muassa
kaukolämpöä ja -kylmää, sähköntuotantoa, sähköistä liikennettä,
energiavarastoja ja uusia energiapalveluita asiakkaille.

”Tavoitteenamme on lisätä Espoon vetovoimaa ja kilpailukykyä kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Pyrimme yhteistyössä Fortumin kanssa
edistämään puhtaaseen energiaan perustuvan liiketoiminnan sekä uusien
tuotteiden ja palvelujen syntymistä. Yhteistyössä kehitämme ratkaisuja, jotka
vähentävät ihmisille ja ympäristölle haitallisia päästöjä. Haluamme olla uusien
ratkaisujen kehittämisessä kumppani, käyttöönottaja ja ensivaiheen
markkina-alusta”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

”Fortumin tavoitteena on kehittää kaupungeille kestäviä ja kiertotaloutta
edistäviä energiaratkaisuja. Espoo on meille hyvä pitkäaikainen kumppani, jonka
kanssa olemme jo kehittäneet monia energiatehokkaita kaupunkienergian ja
-liikenteen ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi jäteveden hukkalämmön
hyödyntäminen Suomenojalla ja muut hukkalämpöä hyödyntävät kohteet kuten
Matinkylän metrokeskus ja tuleva Espoon sairaala. Espoon kanssa kehitettyjä
ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa toteuttaa myös muissa Euroopan kaupungeissa
ja jopa maailmanlaajuisesti”, toteaa City Solutions -divisioonan johtaja Markus
Rauramo Fortumilta.

Fortumin ja Espoon tähänastisen energiayhteistyön ansiosta uusiutuvan energian
ja hukkalämmön osuus Espoon kaukolämmöstä on noussut muutamassa vuodessa noin
nollasta jo lähes 30 prosenttiin. Samanlaista kehitystä on odotettavissa myös
lähivuosina. Esimerkiksi yksistään geotermisellä lämmöllä on onnistuessaan
mahdollista kattaa jopa lähes puolet kaukolämmön tarpeesta Espoossa. Fortumin
tavoitteena on tehdä kaukolämpö hiilineutraaliksi Espoossa vuoteen 2030
mennessä.

Fortumin ja Espoon kaupungin yhteistyötä hyödynnetään myös osana
pääkaupunkiseudun Smart & Clean -hanketta, jonka tarkoituksena on luoda
pääkaupunkiseudusta kansainvälisestikin merkittävä ekologisten ja älykkäiden
ratkaisujen referenssialue.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Niko Wirgentius, Kehitysjohtaja, City Solutions, Fortum, p. 050 330 0043

Pasi Laitala, Kestävän kehityksen johtaja, Espoon kaupunki, p. 043 824 5427


Fakta

Espoon kaupungin ja Fortumin yhteistyö kattaa kaikki merkittävimmät
energiankäytön muodot Espoossa. Osapuolten tavoitteena on haastaa myös muita
toimijoita mukaan kehittämään energiaratkaisuja ja liiketoimintamalleja.
Yhteistyössä tarkastellaan ainakin seuraavia osa-alueita:

- Konkreettinen eteneminen uusiutuvien ja päästöttömien ratkaisujen
kehittämiseksi ja käyttöön ottamiseksi Espoossa

- Hiilineutraali kaukolämpö ja kaukokylmä

- Hiilettömät tai vähähiiliset energiatuotteet ja palvelut asiakkaille ja
asukkaille

- Uudet palvelut asiakkaille energiansäästöön ja sen käytön optimointiin kuten
kysyntäjousto ja kulutushuippujen tasoittamiseen liittyvät uudet ratkaisut

- Alueellisten hukkalämpökohteiden hyödyntäminen esimerkiksi
datakeskusyhteistyötä kehittämällä

- Energiavarastojen hyödyntäminen energiatehokkuuden ja toimitusvarmuuden
parantamisessa sekä päästöjen vähentämisessä

- Sähköisen henkilö- ja linja-autoliikenteen vaihtoehdot ja ratkaisut sekä muut
liikkumisen ratkaisut

- Kehitettyjen energiaratkaisujen ja palveluiden hyödyntäminen ja vienti muihin
kaupunkeihin Euroopassa ja jopa muualle maailmaan


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

 

Olemme matkalla kohti hiilivapaata sähkön- ja lämmöntuotantoa

Metsästä lämpöä 

Hukkalämmöt hyötykäyttöön 
Pelletti korvaa polttoöljyn  Kivenlahdessa
Hukkalämpö hyötykäyttöön Espoon sairaalassa

Lämpö talteen jätevedestä 
Geotermistä lämpöä 7 kilometrin syvyydestä 

Horsepower-palvelun hevostalleilta keräämä kuivikelanta kaukolämmönpolttoaineena 

Kaatopaikkakaasut talteen ja hyötykäyttöön

Lämpöä varastoon lämpöakkuihin 
Tulevaisuuden energia viilentää ja lämmittää 

Tilaa