• news.cision.com/
  • Fortum/
  • Fortum ja Kärnfull Next tutkivat yhdessä pienydinvoiman mahdollisuuksia Ruotsissa

Fortum ja Kärnfull Next tutkivat yhdessä pienydinvoiman mahdollisuuksia Ruotsissa

Report this content

FORTUM OYJ LIIKETOIMINTATIEDOTE 15.12.2022

Fortum ja ruotsalainen Kärnfull Next Ab ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen pienten modulaaristen reaktoreiden (SMR) mahdollisuuksien tutkimisesta Ruotsissa. Aiesopimus on osa Fortumin kaksivuotista selvitystä koskien uuden ydinvoiman edellytyksiä Suomessa ja Ruotsissa.

Sopimuksen ansiosta Fortum ja Kärnfull Next pystyvät yhdessä osallistumaan Ruotsissa käynnistyviin potentiaalisiin SMR-hankkeisiin, jotka voivat johtaa konkreettisiin toimiin. Ensimmäisen pienreaktorin käyttöönoton aikataulu Ruotsissa riippuu pitkälti siitä, miten reaktorien sijaintia ja lukumäärää koskeva lupamenettely, lisensointi ja lainsäädäntö kehittyvät ja näin ollen Fortumin mahdolliset investointeja koskevat päätökset tehdään myöhemmin.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi sähkön käyttöä on lisättävä merkittävästi tulevina vuosikymmeninä ja Ruotsin hallituksen asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi energiantuotannossa tarvitaan määrätietoisia toimia. Kasvavaan kysyntään vastaamiseksi fossiilivapaiden energiatuotantoa on lisättävä merkittävästi. Tähän tarkoitukseen pienet modulaariset reaktorit ovat yksi potentiaalinen ratkaisu ja ne ovatkin herättäneet kiinnostusta teollisuudessa.

"SMR-reaktorit voivat tarjota sekä teollisuudelle että kunnille ennustettavaa ja fossiilivapaata sähkön, lämmön ja vedyn tuotantoa. Yhdessä uuden tuulivoiman kanssa ne voivat osaltaan vastata ilmastomuutoksen asettamaan haasteeseen. Kärnfull Next on merkittävä toimija alalla, ja näemme, että osaamisemme täydentävät toisiaan erinomaisesti", sanoo Fortumin uutta ydinvoimaa koskevan selvityksen johtaja Laurent Leveugle.

"Fortumilla on ainutlaatuista ja laajaa ydinvoimaosaamista, ja sen reaktoreiden käytettävyys on maailman kärkeä. Kärnfull Nextille yhteistyö Fortumin kanssa tarkoittaa, että voimme tarjota asiakkaillemme entistäkin paremman kokonaisratkaisun kilpailukykyiseen hintaan", sanoo Kärnfull Nextin toimitusjohtaja Christian Sjölander.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Fortum:

Laurent Leveugle, Head of Newbuild Feasibility Study, Fortum, laurent.leveugle@fortum.com, 040 542 2001

Anton Steen, Vice President, Public Affairs Sweden, Fortum, anton.steen@fortum.com, +46 70 244 6942

Lue lisää 17.10.2022 julkaistusta tiedotteestamme: Fortum käynnistää selvi­tyksen uuden ydinvoiman tulevai­suuden edelly­tyk­sistä

Kärnfull Next:

Christian Sjölander, CEO, Kärnfull Next, christian.sjolander@knxt.se, +46 79 017 5165


Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Fortumin ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Kärnfull Next AB
Kärnfull Next AB (KNXT) is a subsidiary of Kärnfull Future AB (Kärnfull), a cleantech startup based in Goteborg, Sweden. KNXT is the Nordics' first project development company focused on flexible, small-scale nuclear energy (SMRs) delivering everything from first draft to delivery – inspired by similar companies within the renewable energy space. KNXT manages the various sub-contractors and development phases together with key partners. Kärnfull also owns the brand Kärnfull Energi, a digital 100% nuclear electricity supplier with operations in Sweden and Denmark. www.knxt.se

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit