Fortum jätti Loviisan voimalaitoksen turvallisuusselvityksen Säteilyturvakeskukselle

LEHDISTÖTIEDOTE 31.10.2011

Fortum on tänään jättänyt Säteilyturvakeskukselle loppuraportin koskien EU:ssa tehtäviä ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksiä eli niin sanottuja stressitestejä. Japanissa Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitoksella 11.3.2011 sattuneen onnettomuuden jälkeen Eurooppa-neuvosto päätti 25.3.2011 toteuttaa koko Euroopan laajuisen ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksen.

Loviisan voimalaitokselle nyt tehty turvallisuusselvitys ei ole tuonut esille erityisiä uusia asioita, joita ei olisi tunnistettu keväällä tehdyssä työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetussa turvallisuusarvioinnissa. Selvityksessä käsitellään lisäksi varautumista vakaviin onnettomuuksiin. Turvallisuusselvityksessä todetaan että Loviisan voimalaitoksen suunnitteluperusteet ovat oikeat sekä nykyiset ratkaisut ja turvallisuusmarginaalit riittävät.
 
Selvityksen perusteella Fortum on kuitenkin tunnistanut eräitä mahdollisuuksia parantaa turvallisuutta edelleen, esimerkiksi merivesijäähdytyksen varmistaminen ilmajäähdytyksellä sekä polttoainealtaiden jäähdytyksen varmistaminen poikkeuksellisen pitkissä onnettomuustilanteissa. Nämä edellyttävät vielä lisäselvityksiä, joita toimitetaan Säteilyturvakeskukselle 15.12 kansallisen lisäselvityksen yhteydessä. Fortum arvioi, että nämä mahdolliset turvallisuusparannukset ja laitosmuutokset voidaan toteuttaa voimalaitoksen normaalin investointiohjelman puitteissa eikä niillä ole vaikutusta voimalaitoksen käytettävyyteen.
 
Fortum on parantanut Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta kattavin toimenpitein jo useamman vuosikymmenen ajan. Näiden avulla muun muassa vakavien onnettomuuksien hallintaa on pystytty olennaisesti parantamaan.

Lisätietoja loppuraportista löytyy Fortumin verkkosivuilta osoitteesta
http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/ydinvoima/loviisa-12/ydinvoiman_stressitestit/pages/default.aspx

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Peter Tuominen, yhteiskuntasuhdepäällikkö, Fortum Power-divisioona, puh. 050 452 4760

Fortum
 
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

Yrityksestä

FortumFortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 5,2 miljardia euroa ja 57 % sähköntuotannostamme oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.fi

Tilaa